Vzdělávací akce

Datum Název akce

25. 5. 2018

Iniciální školení garantů tvorby klinických doporučených postupů

6. 6. 2018

Interní metodický e-learningový a blended learningový workshop

7. 8. 2018

Interní metodický workshop pro metodiky KK – GRADE

13. 8. 2018
21. 8. 2018

Metodický workshop GRADE pro garanty a tvůrce KDP

29.–31. 8. 2018

Školení EBHC v praxi pro metodiky KK

4. 9. 2018

Školení používání analýz

7. 9. 2018

I. česko-slovenské pracovní setkání – výměna expertních zkušeností

26. 10. 2018

Specializované školení pro členy GK

12.–14. 12. 2018

Konference „European JBI symposium of Evidence-Based Healthcare in Clinical Practice Guidelines, Decision making process and Evidence synthesis in the Czech Republic“

8. 2. 2019

Metodický workshop tvorby KDP

27. 6. 2019   Metodické školení tvorby KDP