Kontrolní komise KDP

  Funkce Jméno

1

Předseda kontrolní komise

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

2

Hlavní metodik KK

PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.

3

Kontrolorka kvality KK

RNDr. Jitka Soukupová

4

Metodik KK

MUDr. Tomáš Nečas

5

Metodik KK

prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

6

Metodik KK

MUDr. Jiří Búřil

7

Metodik KK

Mgr. Jitka Klugarová, Ph.D.

8

Metodik KK

PhDr. Petra Búřilová, BBA

9

Metodik KK

Martin Hunčovský, MPH

10

Odborný konzultant

MUDr. Radim Líčeník, Ph.D.

11

Analytik dat – senior

RNDr. Jan Mužík, Ph.D

12

Analytik dat

Mgr. Monika Bezděková

13

Analytik dat

Mgr. Silvie Šebestová

14

Databázový specialista

RNDr. Martin Komenda, Ph.D.

15

Asistent KK

Mgr. Andrea Gabrielová

16

Řadový člen / Metodik pro vzdělávání

PhDr. Zuzana Kelnarová

17 Informační specialista Mgr. et Mgr. Simona Slezáková 

18

Metodik pro e-learning

Vojtěch Bulhart

Dokumenty kontrolní komise