Kontrolní komise KDP

  Funkce Jméno

1

Předseda kontrolní komise

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

2

Hlavní metodik KK

PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.

3

Metodik KK

MUDr. Tomáš Nečas

4

Metodik KK

prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

5

Metodik KK

MUDr. Jiří Búřil

6

Metodik KK

Mgr. Jitka Klugarová, Ph.D.*

7

Metodik KK

PhDr. Petra Búřilová, BBA

8

Metodik KK

PaedDr. Mgr. Dagmar Tučková, PhD. et PhD.

9 Metodik KK Mgr. Ing. Tereza Vrbová, Ph.D.

10

Metodik KK MUDr. Lucia Kantorová 
11 Metodik KK Mgr. Tereza Friessová
12 Metodik KK doc. MUDr. Ondřej Volný, Ph.D
13 Metodik KK Ing. Jana Rozmarinová, Ph.D.
14 Metodik KK Mgr. Pavla Drapáčová

15

Odborný konzultant

MUDr. Mgr. Radim Líčeník, Ph.D.

16

Analytik dat – senior

RNDr. Jan Mužík, Ph.D.

17

Analytik dat

Mgr. Silvie Šebestová*

18

Databázový specialista

RNDr. Martin Komenda, Ph.D.

19

Asistent KK, Editor

Mgr. Andrea Gabrielová

10

Informační specialista

Mgr. et Mgr. Simona Slezáková, Ph.D.

21 Metodik pro e-learning Vojtěch Bulhart

* Mateřská dovolená

Dokumenty kontrolní komise