Kontrolní komise KDP

  Funkce Jméno

1

Předseda kontrolní komise

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

2

Hlavní metodik KK

PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.

3

Metodik KK

MUDr. Tomáš Nečas

4

Metodik KK

prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

5

Metodik KK

MUDr. Jiří Búřil

6

Metodik KK

Mgr. Jitka Klugarová, Ph.D.*

7

Metodik KK

PhDr. Petra Búřilová, BBA

8

Metodik KK

Martin Hunčovský, MPH

9 Metodik KK Mgr. Ing. Tereza Vrbová, Ph.D.

10

Metodik KK MUDr. Lucia Kantorová 
11 Metodik KK Mgr. Tereza Friessová

12

Odborný konzultant

MUDr. Mgr. Radim Líčeník, Ph.D.

13

Analytik dat – senior

RNDr. Jan Mužík, Ph.D.

14

Analytik dat

Mgr. Monika Bezděková

15

Analytik dat

Mgr. Silvie Šebestová*

16

Databázový specialista

RNDr. Martin Komenda, Ph.D.

17

Asistent KK, Editor

Mgr. Andrea Gabrielová

18

Informační specialista

Mgr. et Mgr. Simona Slezáková

19 Metodik pro e-learning Vojtěch Bulhart

* Mateřská dovolená

Dokumenty kontrolní komise