Kontrolní komise KDP

  Funkce Jméno

1

Předseda kontrolní komise

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

2

Hlavní metodik KK

PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.

3

Metodik KK

MUDr. Tomáš Nečas

4

Metodik KK

prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

5

Metodik KK

MUDr. Jiří Búřil

6

Metodik KK

Mgr. Jitka Klugarová, Ph.D.

7

Metodik KK

PhDr. Petra Búřilová, BBA

8

Metodik KK

Martin Hunčovský, MPH

9 Metodik KK Mgr. Ing. Tereza Vrbová, Ph.D.

10

Metodik KK MUDr. Lucia Kantorová 

11

Odborný konzultant

MUDr. Mgr. Radim Líčeník, Ph.D.

12

Analytik dat – senior

RNDr. Jan Mužík, Ph.D.

13

Analytik dat

Mgr. Monika Bezděková

14

Analytik dat

Mgr. Silvie Šebestová

15

Databázový specialista

RNDr. Martin Komenda, Ph.D.

16

Asistent KK, Editor

Mgr. Andrea Gabrielová

17

Informační specialista

Mgr. et Mgr. Simona Slezáková

18 Metodik pro e-learning Vojtěch Bulhart

Dokumenty kontrolní komise