Aktuality

První sada KDP k veřejné oponentuře

29. 4. 2019

Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky zveřejnila na internetových stránkách Národního portálu KDP pět pilotních Klinických doporučených postupů (dále také KDP) k veřejné oponentuře.

Metodický workshop tvorby KDP

 8. 2. 2019, 10:00  —  8. 2. 2019, 12:00
 Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita

Workshop pro nové členy, kteří se budou podílet na tvorbě KDP, se konal 8. 2. 2019 v Brně, na Institutu biostatisky a analýz Masarykovy univerzity.

European JBI symposium of Evidence-Based Healthcare in Clinical Practice Guidelines, Decision making process and Evidence synthesis in the Czech Republic

 12. 12. 2018  —  14. 12. 2018

Dovolujeme si Vás pozvat na European JBI symposium of Evidence-Based Healthcare in Clinical Practice Guidelines, Decision making process and Evidence synthesis in the Czech Republic, které se koná 12.–14. 12. 2018 v Brně.

Archiv