Klinické doporučené postupy

Přehled pilotních KDP

 • Časný kolorektální karcinom (klinická stádia I. a II.) – diagnostika a léčba
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Kolorektální karcinom - diagnostika a léčba Časný kolorektální karcinom (klinická stádia I. a II.) – diagnostika a léčba Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP

  Garant:
  prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

  Hlavní metodik:
  Mgr. Jitka Klugarová, Ph.D.
  (PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.)

  Pracovní tým:
  MUDr. Tomáš Grega
  prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.
  doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.
  doc. MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D.
  doc. MUDr. Urban, Ph.D.
  prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
  Ing. Monika Vaňhová, MBA

  KDP-AZV-01-SGIO
 • Chronická lymfatická leukémie - diagnostika a léčba
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Chronická lymfatická leukémie - diagnostika a léčba Chronická lymfatická leukémie - diagnostika a léčba Hematologická společnost ČLS JEP
  (Leukemická sekce)

  Garant:
  prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

  Hlavní metodik:
  Mgr. Jitka Klugarová, Ph.D.
  PhDr. Petra Búřilová, BBA

   

  Pracovní tým:
  prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.
  MUDr. Mgr. Ing. Petra Šedová, Ph.D.
  KDP-AZV-02-HSLS
 • KDP pro sekundární prevenci kardioembolické ischemické cévní mozkové příhody antitrombotiky
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Cévní mozková příhoda - diagnostika a léčba KDP pro sekundárni prevenci kardioembolické ischemické cévní mozkové příhody antitrombotiky Česká neurologická společnost ČLS JEP

  Garant:
  prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.

  Hlavní metodik:
  MUDr. Tomáš Nečas
  PhDr. Petra Búřilová, BBA
  MUDr. Radim Líčeník, Ph.D.
  (odborný konzultant)

  Pracovní tým:
  doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., FESO
  MUDr. Jiří Neumann
  doc. MUDr. Daniel Šaňák, Ph.D. FESO
  MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO

  KDP-AZV-03-ČNS
 • Použití inzulínové pumpy a kontinuální monitorace glukózy u pacientů s diabetem léčených inzulínem
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Diabetes mellitus 1. typu - diagnostika a léčba Použití inzulínové pumpy a kontinuální monitorace glukózy u pacientů s diabetem léčených inzulínem Česká diabetologická společnost ČLS JEP

  Garant:
  doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., FRCP (Edin)

  Hlavní metodik:
  PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.
  Mgr. Dana Dolanová, Ph.D.
  MUDr. Radim Líčeník, Ph.D.
  (odborný konzultant)

  Pracovní tým:

  MUDr. Zdeněk Jankovec, Ph.D.
  MUDr. Klára Picková
  MUDr. Lenka Petruželková, Ph.D.
  prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.
  MUDr. Jan Šoupal, Ph.D.
  prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.

   

  KDP-AZV-04-ČDS
 • Akutní koronární syndromy (infarkt myokardu a nestabilní angina pectoris) - diagnostika a léčba
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Ischemická choroba srdeční Akutní koronární syndromy (infarkt myokardu a nestabilní angina pectoris) - diagnostika a léčba Česká kardiologická společnost

  Garant:
  prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC., FACC

  Hlavní metodik:
  Martin Hunčovský, MPH
  Mgr. Dana Dolanová, Ph.D.
  (PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.)

  Pracovní tým:

  prof. MUDr. Zuzana Moťovská, PhD., FESC.
  prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC., FACC, MBA

  KDP-AZV-05-ČKS
 • Jednodenní chirurgie
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Jednodenní chirurgie Jednodenní chirurgie Česká chirurgická společnost ČLS JEP

  Garant:
  prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

  Hlavní metodik:
  doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
  (PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.)

  Pracovní tým:

  MUDr. Barbora East, Ph.D.
  MUDr. Lukáš Kohoutek
  MUDr. Ondřej Ryska, Ph.D.
  doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.

  KDP-AZV-06-ČCHS

Další vlna KDP

 • Srdeční selhání
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Srdeční selhání Srdeční selhání Česká kardiologická společnost

  Garant:
  prof. MUDr. Miloš Táborský, CSo, FESC, FACC, MBA

  Hlavní metodik:
  Mgr. Jitka Klugarová, Ph.D.

  Pracovní tým:

  KDP-AZV-09-ČKS
 • Karcinom prostaty - léčba
  MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D. prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D. prof. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Karcinom prostaty - léčba Léčba lokalizovaného a lokálně pokročilého karcinomu prostaty Česká urologická společnost ČLS JEP (ČUS)
  (Leukemická sekce)

  Garant:
  prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

  Hlavní metodik:
  PhDr. Petra Búřilová, BBA
  PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.

   

  Pracovní tým:
  prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.
  prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
  KDP-AZV-12-ČUS
 • Nádory měkkých tkání – diagnostika a léčba

   

  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Nádory měkkých tkání - diagnostika a léčba Sarkomy měkkých tkání Česká onkologická společnost ČLS JEP (ČOS)

  Garant:
  prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

  Hlavní metodik:
  Martin Hunčovský, MPH

  Pracovní tým:
  MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D.
  MUDr. Kateřina Kopečková
  MUDr. Dagmar Adámková Krákorová, Ph.D.
  MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D.
  prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

  KDP-AZV-13-ČOS
 • Screening karcinomu prsu

   

  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Screening karcinomu prsu KDP pro screening karcinomu prsu  

  Garant:
  prim. MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.

  Hlavní metodik:
  PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.

  Pracovní tým:

  MUDr. Dana Houserková, Ph.D.
  MUDr. Andrea Trunkátová
  MUDr. Hana Umínská
  prof. MUDr. Jan Daneš
  MUDr. Petr Choc
  RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.
  MUDr. Lucie Reifová
  Bc. Markéta Boháčová

   

  KDP-AZV-15-SCREENING CA prsu