Klinické doporučené postupy

Přehled pilotních KDP

 • 1. Časný kolorektální karcinom (klinická stádia I. a II.) – diagnostika a léčba
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Kolorektální karcinom - diagnostika a léčba Časný kolorektální karcinom (klinická stádia I. a II.) – diagnostika a léčba Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP

  Garant:
  prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

  Hlavní metodik:
  Mgr. Jitka Klugarová, Ph.D.
  PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.

  Pracovní tým:
  MUDr. Tomáš Grega
  prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.
  doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.
  doc. MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D.
  doc. MUDr. Urban, Ph.D.
  prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
  Ing. Monika Vaňhová, MBA

  KDP-AZV-01-SGIO
  KDP verze 3.0 (PDF soubor, 2,0 MB)
 • 2. Doporučené postupy pro diagnostiku, terapii a následnou péči u pacientů s chronickou lymfocytární leukémii (CLL)
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Chronická lymfatická leukémie - diagnostika a léčba Doporučené postupy pro diagnostiku, terapii a následnou péči u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií (CLL) Hematologická společnost ČLS JEP
  (Leukemická sekce)

  Garant:
  prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

  Hlavní metodik:
  Mgr. Jitka Klugarová, Ph.D.
  PhDr. Petra Búřilová, BBA

  Pracovní tým:
  prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.
  MUDr. Mgr. Ing. Petra Šedová, Ph.D.
  KDP-AZV-02-HSLS
  KDP verze 3.0 (PDF soubor, 2,2 MB)
 • 3. Ischemická cévní mozková příhoda nebo tranzitorní ischemická ataka kardioembolické etiologie a jejich sekundární prevence
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Cévní mozková příhoda - diagnostika a léčba Ischemická cévní mozková příhoda nebo tranzitorní ischemická ataka kardioembolické etiologie a jejich sekundární prevence Česká neurologická společnost ČLS JEP

  Garant:
  prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.

  Hlavní metodik:
  MUDr. Tomáš Nečas
  PhDr. Petra Búřilová, BBA
  MUDr. Mgr. Radim Líčeník, Ph.D.
  (odborný konzultant)

  Pracovní tým:
  doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., FESO
  MUDr. Jiří Neumann
  doc. MUDr. Daniel Šaňák, Ph.D. FESO
  MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO

  KDP-AZV-03-ČNS
  KDP verze 3.0 (PDF soubor, 940 kB)
 • 4. Použití inzulínové pumpy a glukózových senzorů u pacientů s diabetem léčených inzulínem
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Diabetes mellitus 1. typu - diagnostika a léčba Použití inzulínové pumpy a glukózových senzorů u pacientů s diabetem léčených inzulínem Česká diabetologická společnost ČLS JEP

  Garant:
  doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., FRCP (Edin)

  Hlavní metodik:
  PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.
  Mgr. Dana Dolanová, Ph.D.
  MUDr. Mgr. Radim Líčeník, Ph.D.
  (odborný konzultant)

  Pracovní tým:
  MUDr. Zdeněk Jankovec, Ph.D.
  MUDr. Klára Picková
  MUDr. Lenka Petruželková, Ph.D.
  prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.
  MUDr. Jan Šoupal, Ph.D.
  prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.

  KDP-AZV-04-ČDS
  KDP verze 3.0 (PDF soubor, 1,9 MB)
 • 5. Akutní koronární syndromy (infarkt myokardu a nestabilní angina pectoris) - diagnostika a léčba
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Ischemická choroba srdeční Akutní koronární syndromy (infarkt myokardu a nestabilní angina pectoris) - diagnostika a léčba Česká kardiologická společnost

  Garant:
  prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC., FACC

  Hlavní metodik:
  Martin Hunčovský, MPH
  Mgr. Dana Dolanová, Ph.D.
  PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.

  Pracovní tým:
  prof. MUDr. Zuzana Moťovská, PhD., FESC.
  prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC., FACC, MBA

   

  KDP-AZV-05-ČKS
  KDP verze 3.0 (PDF soubor, 3,6 MB)

Další rozpracovaná témata KDP

 • 6. Jednodenní chirurgie
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Jednodenní chirurgie Jednodenní chirurgie (JCH) Česká chirurgická společnost ČLS JEP (ČCHS)

  Garant:
  prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

  Hlavní metodik:
  prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
  PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.

  Pracovní tým:
  MUDr. Barbora East, Ph.D.
  MUDr. Lukáš Kohoutek
  MUDr. Ondřej Ryska, Ph.D.
  doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.

  KDP-AZV-06-ČCHS
 • 7. Pozdní kolorektální karcinom (klinická stádia III. a IV.) – diagnostika a léčba
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Kolorektální karcinom - diagnostika a léčba Pozdní kolorektální karcinom (klinická stádia III. a IV) - diagnostika a léčba Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP (SGO)

  Garant:
  prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

  Hlavní metodik:
  Mgr. Jitka Klugarová, Ph.D.

  Pracovní tým:
  doc. MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D.
  doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
  prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
  prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.
  prof. MUDr. Vladislav Třeška DrSc.
  doc. MUDr. Igor Kiss
  MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
  prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.
  MUDr. Petr Burkoň, Ph.D.
  MUDr. Tomáš Grega
  Ing. Monika Vaňhová, MBA
  MUDr. Pavel Fabian, Ph.D.

  KDP-AZV-07-SGO
 • 8. Diabetes Mellitus 1. typu - diagnostika a léčba
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Diabetes mellitus 1. typu - diagnostika a léčba   Česká diabetologická společnost ČLS JEP (ČDS)

  Garant:
  doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., FRCP

  Hlavní metodik:
  PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.

  Pracovní tým:

  KDP-AZV-08-ČDS
 • 9. Srdeční selhání
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Srdeční selhání Srdeční selhání Česká kardiologická společnost (ČKS)

  Garant:
  prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC., FACC, MBA

  Hlavní metodik:
  MUDr. Jiří Buřil
  PhDr. Petra Búřilová, BBA

  Pracovní tým:
  prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
  doc. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.
  prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D.
  prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

  KDP-AZV-09-ČKS
 • 10. Chronická ischemická choroba srdeční - diagnostika a léčba
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Ischemická choroba srdeční Chronická ischemická choroba srdeční - diagnostika a léčba Česká kardiologická společnost (ČKS)

  Garant:
  prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC., FACC

  Hlavní metodik:
  Marin Hunčovský, MPH

  Pracovní tým:
  prof. MUDr. Lenka Špinarová, CSc
  prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D.
  MUDr. Hana Skalická, CSc.
  prof. MUDr. Jan Harrer, CSc.
  doc. MUDr. Martin Mates, Ph.D.
  MUDr. Otto Lang, CSc.
  prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

  KDP-AZV-10-ČKS
 • 11. Aterotrombotická ischemická CMP nebo TIA a jejich sekundární prevence
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  CMP (nebo TIA) - diagnostika a léčba Aterotrombotická ischemická CMP nebo TIA a jejich sekundární prevence Česká neurologická společnost ČLS JEP (ČNS)

  Garant:
  prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.

  Hlavní metodik:
  MUDr. Mgr. Radim Líčeník, Ph.D.

  Pracovní tým:
  prim. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO
  doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., FESO
  prim. MUDr. Jiří Neumann
  doc. MUDr. Daniel Šaňák, Ph.D., FESO
  prim. MUDr. Robert Čihák

   

  KDP-AZV-11-ČNS
 • 12. Léčba lokalizovaného a lokálně pokročilého karcinomu prostaty
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Karcinom prostaty - léčba Léčba lokalizovaného a lokálně pokročilého karcinomu prostaty Česká urologická společnost ČLS JEP (ČUS)
  (Leukemická sekce)

  Garant:
  prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

  Hlavní metodik:
  PhDr. Petra Búřilová, BBA
  MUDr. Jiří Búřil

  Pracovní tým:
  prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.
  prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
  MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.
  prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.
  prof. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.
  KDP-AZV-12-ČUS
 • 13. Léčba lokálně pokročilých nádorů močového měchýře (C67 obecně)
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Nádory močového měchýře - léčba Léčba lokálně pokročilých nádorů močového měchýře (C67 obecně) Česká urologická společnost ČLS JEP (ČUS)

  Garant:
  prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

  Hlavní metodik:
  PhDr. Petra Búřilová, BBA
  MUDr. Jiří Búřil

  Pracovní tým:
  KDP-AZV-13-ČUS
 • 14. Sarkomy měkkých tkání
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Nádory měkkých tkání - diagnostika a léčba Sarkomy měkkých tkání Česká onkologická společnost ČLS JEP (ČOS)

  Garant:
  prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

  Hlavní metodik:
  Martin Hunčovský, MPH

  Pracovní tým:
  MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D.
  MUDr. Kateřina Kopečková
  MUDr. Dagmar Adámková Krákorová, Ph.D.
  MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D.
  prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

  KDP-AZV-14-ČOS
 • 15. KDP pro screening karcinomu prsu
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Screening karcinomu prsu KDP pro screening karcinomu prsu Asociace Mamodiagnostiky České Republiky

  Garant:
  prim. MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.

  Hlavní metodik:
  PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.
  Mgr. Tereza Vrbová, PhD.
  Mgr. Jitka Klugarová, Ph.D.

  Pracovní tým:
  MUDr. Dana Houserková, Ph.D.
  MUDr. Andrea Trunkátová
  MUDr. Hana Umínská
  prof. MUDr. Jan Daneš
  MUDr. Petr Choc
  RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.
  MUDr. Lucie Reifová
  Bc. Markéta Boháčová

   

  KDP-AZV-15-SCREENING CA prsu
 • 16. PET-CT v diagnostice a kontrole léčby onkologických onemocnění
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  PET-CT v diagnostice a kontrole léčby onkologických onemocnění PET-CT v diagnostice a kontrole léčby onkologických onemocnění  

  Garant:
  prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR

  Hlavní metodik:
  Mgr. Jitka Klugarová, Ph.D.
  PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.

  Pracovní tým:
  MUDr. David Zagola
  doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D.
  doc. MUDr. Igor Penka, CSs.
  MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
  prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
  doc. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D.
  MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.

   

  KDP-AZV-16-PET-CT
 • 17. Nozokomiální pneumonie
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Antibiotická léčba Antibiotická léčba  

  Garant:
  prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.

  Hlavní metodik:
  Mgr. Jitka Klugarová, Ph.D.

  Pracovní tým:
  prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
  prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
  doc. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D.
  MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.

  KDP-AZV-17-ATB
 • 18. Léčba bolesti – opioidy v léčbě chronické nenádorové bolesti
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Léčba bolesti Léčba bolesti - Opioidy v léčbě chronické nenádorové bolesti  

  Garant:
  doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.

  Hlavní metodik:
  prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

  Pracovní tým:
  MUDr. Jan Lejčko
  doc. MUDr. Jitka Fricová, Ph.D.
  MUDr. Marek Hakl, Ph.D.
  MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

   

  KDP-AZV-18-LB
 • 19. Perioperační péče
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Perioperativní péče Perioperativní péče  

  Garant:
  doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA

  Hlavní metodik:
  MUDr. Tomáš Nečas

  Pracovní tým:
  prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSs., MBA
  prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
  prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
  doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.
  MUDr. Dušan Mach
  MUDr. Dušan Morman

   

  KDP-AZV-19-PP
 • 20. Organizace a činnost multidisciplinárního týmu (v onkologii)
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Organizace a činnost multidisciplinárního týmu Organizace a činnost multidisciplinárního týmu v onkologii  

  Garant:
  doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

  Hlavní metodik:
  prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
  PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.
  Mgr. Jitka Klugarová, Ph.D.

  Pracovní tým:
  doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
  prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.
  prof. MUDr. David Fetl, Ph.D.
  MUDr. Katarina Petráková, Ph.D.
  prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

   

  KDP-AZV-20-OMDT
 • 21. Organizace urgentního příjmu
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Organizace urgentního příjmu Organizace urgentního příjmu  

  Garant:
  MUDr. Jaromír Kočí,Ph.D., FACS

  Hlavní metodik:

  MUDr. Mgr. Radim Líčeník
  Mgr. Tereza Vrbová, Ph.D.

  Pracovní tým:
  MUDr. Vladislav Kutěj
  Plk. MUDr. Pavel Kupka
  MUDr. Jiří Nový
  MUDr. Filip Řeřicha
  doc. MUDr. Petr Kala, Ph.D.

   

  KDP-AZV-21-OCNP
 • 22. KDP pro screening karcinomu tlustého střeva a konečníku
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Screening karcinomu tlustého střeva a konečníku KDP pro screening karcinomu tlustého střeva a konečníku  

  Garant:
  prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

  Hlavní metodik:

  Mgr. Jitka Klugarová, Ph.D.
  PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.

  Pracovní tým:
  doc. MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D.
  doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
  doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.
  MUDr. Petr Kocna, CSc.
  prof. MUDr. Julius Špičák, Csc.
  prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc. MBA
  MUDr. Tomáš Grega
  Ing. Monika Vaňhová, MBA
  prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.

   

  KDP-AZV-22-Screening Ca tlustého střeva a konečníku
 • 23. KDP pro screening karcinomu hrdla děložního
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Screening karcinomu hrdla děložního KDP pro screening karcinomu hrdla děložního  

  Garant:
  doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

  Hlavní metodik:
  Mgr. Tereza Vrbová, Ph.D.

  Pracovní tým:

  KDP-AZV-23-Screening Ca hrdla děložního
 • 24. Protonová terapie
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Protonová terapie Protonová terapie  

  Garant:
  doc. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.

  Hlavní metodik:
  PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.
  Mgr. Tereza Vrbová, Ph.D.

  Pracovní tým:
  prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.
  doc. MUDr. Josef Kovařík, Ph.D.
  MUDr. Zuzana Lovasová
  MUDr. Pavel Vítek, Ph.D.

  KDP-AZV-24-Protonová terapie
 • 25. Časná diagnostika a léčba chronické virové hepatitidy C (VHC)
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Časná diagnostika a léčba chronické virové hepatitidy C (VHC) Časná diagnostika a léčba chronické virové hepatitidy C (VHC)  

  Garant:
  prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.

  Hlavní metodik:
  MUDr. Tomáš Nečas
  PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.

  Pracovní tým:
  prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
  doc. MUDr. Jan Šperl, CSc.
  MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.
  MUDr. Soňa Fraňková, PhDr.

  KDP-AZV-25-VHC
 • 26. Aktivní prevence manifestace kardiovaskulárních chorob u asymptomatických vysoce rizikových osob
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Aktivní prevence manifestace kardiovaskulárních chorob u asymptomatických vysoce rizikových osob Aktivní prevence manifestace kardiovaskulárních chorob u asymptomatických vysoce rizikových osob  

  Garant:
  prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC., FACC, MBA

  Hlavní metodik:
  MUDr. Jiří Búřil
  PhDr. Petra Búřilová, BBA

  Pracovní tým:

  KDP-AZV-26
 • 27. Syndrom diabetické nohy
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Syndrom diabetické nohy Syndrom diabetické nohy  

  Garant:
  prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.

  Hlavní metodik:
  Martin Hunčovský, MPH
  Mgr. Tereza Vrbová, Ph.D.

  Pracovní tým:

  KDP-AZV-27
 • 28. Revaskularizace myokardu
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Revaskularizace myokardu Revaskularizace myokardu  

  Garant:
  doc. MUDr. Petr Kala, Ph.D., FESC, FSCAI

  Hlavní metodik:
  MUDr. Tomáš Nečas

  Pracovní tým:
  doc. Petr Němec, CSc., MBA
  doc. Martin Mates, CSc., FESC.
  prof. Petr Widimský, DrSc., FESC.

  KDP-AZV-28-ČKS
 • 29. Západonilská horečka
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Západonilská horečka Západonilská horečka  

  Garant:

  Hlavní metodik:

  Pracovní tým:

  KDP-AZV-29
 • 30. Status epilepticus
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Status epilepticus Status epilepticus  

  Garant:
  prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.

  Hlavní metodik:
  MUDr. Mgr. Radim Líčeník
  MUDr. Jiří Búřil
  Mgr. Jitka Klugarová, Ph.D.

  Pracovní tým:

  KDP-AZV-30
 • 31. Autoimunitní onemocnění
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Autoimunitní onemocnění Autoimunitní onemocnění  

  Garant:
  prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.

  Hlavní metodik:
  MUDr. Mgr. Radim Líčeník
  Mgr. Tereza Vrbová, Ph.D.

  Pracovní tým:

  KDP-AZV-31
 • 32. Ischemická chronická rána
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Ischemická chronická rána Ischemická chronická rána  

  Garant:
  Prim. MUDr. Jan Stryja, Ph.D.

  Hlavní metodik:
  PhDr. Petra Búřilová, BBA
  prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

  Pracovní tým:

  KDP-AZV-32
 • 33. Dekubity
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Dekubity Dekubity  

  Garant:
  prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

  Hlavní metodik:
  Mgr. Tereza Vrbová, Ph.D.
  PhDr. Petra Búřilová, BBA

  Pracovní tým:
  KDP-AZV-33
 • 34. Mozkové nádory
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Mozkové nádory Mozkové nádory  

  Garant:
  prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.

  Hlavní metodik:
  PMgr. Tereza Vrbová, Ph.D.
  PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.

  Pracovní tým:
  KDP-AZV-34
 • 35. Pankreatitida
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Pankreatitida Pankreatitida  

  Garant:

  Hlavní metodik:
  PMgr. Tereza Vrbová, Ph.D.
  PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.

  Pracovní tým:
  KDP-AZV-35