Klinické doporučené postupy

Přehled pilotních KDP

 • Časný kolorektální karcinom (klinická stádia I. a II.) – diagnostika a léčba
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Kolorektální karcinom - diagnostika a léčba Časný kolorektální karcinom (klinická stádia I. a II.) – diagnostika a léčba Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP

  Garant:
  prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

  Hlavní metodik:
  Mgr. Jitka Klugarová, Ph.D.
  (PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.)

  Pracovní tým:
  MUDr. Tomáš Grega
  prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.
  doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.
  doc. MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D.
  doc. MUDr. Urban, Ph.D.
  prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
  Ing. Monika Vaňhová, MBA

  KDP-AZV-01-SGIO
  KDP verze 2.0 (PDF soubor, 2,0 MB)
 • Doporučené postupy pro diagnostiku, terapii a následnou péči u pacientů s chronickou lymfocytární leukémii (CLL)
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Chronická lymfatická leukémie - diagnostika a léčba Doporučené postupy pro diagnostiku, terapii a následnou péči u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií (CLL) Hematologická společnost ČLS JEP
  (Leukemická sekce)

  Garant:
  prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

  Hlavní metodik:
  Mgr. Jitka Klugarová, Ph.D.
  PhDr. Petra Búřilová, BBA

  Pracovní tým:
  prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.
  MUDr. Mgr. Ing. Petra Šedová, Ph.D.
  KDP-AZV-02-HSLS
  KDP verze 2.0 (PDF soubor, 2,2 MB)
 • Ischemická cévní mozková příhoda nebo tranzitorní ischemická ataka kardioembolické etiologie a jejich sekundární prevence
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Cévní mozková příhoda - diagnostika a léčba Ischemická cévní mozková příhoda nebo tranzitorní ischemická ataka kardioembolické etiologie a jejich sekundární prevence Česká neurologická společnost ČLS JEP

  Garant:
  prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.

  Hlavní metodik:
  MUDr. Tomáš Nečas
  PhDr. Petra Búřilová, BBA
  MUDr. Radim Líčeník, Ph.D.
  (odborný konzultant)

  Pracovní tým:
  doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., FESO
  MUDr. Jiří Neumann
  doc. MUDr. Daniel Šaňák, Ph.D. FESO
  MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO

  KDP-AZV-03-ČNS
  KDP verze 2.0 (PDF soubor, 940 kB)
 • Použití inzulínové pumpy a glukózových senzorů u pacientů s diabetem léčených inzulínem
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Diabetes mellitus 1. typu - diagnostika a léčba Použití inzulínové pumpy a glukózových senzorů u pacientů s diabetem léčených inzulínem Česká diabetologická společnost ČLS JEP

  Garant:
  doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., FRCP (Edin)

  Hlavní metodik:
  PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.
  Mgr. Dana Dolanová, Ph.D.
  MUDr. Radim Líčeník, Ph.D.
  (odborný konzultant)

  Pracovní tým:

  MUDr. Zdeněk Jankovec, Ph.D.
  MUDr. Klára Picková
  MUDr. Lenka Petruželková, Ph.D.
  prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.
  MUDr. Jan Šoupal, Ph.D.
  prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.
  KDP-AZV-04-ČDS
  KDP verze 2.0 (PDF soubor, 1,9 MB)
 • Akutní koronární syndromy (infarkt myokardu a nestabilní angina pectoris) - diagnostika a léčba
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Ischemická choroba srdeční Akutní koronární syndromy (infarkt myokardu a nestabilní angina pectoris) - diagnostika a léčba Česká kardiologická společnost

  Garant:
  prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC., FACC

  Hlavní metodik:
  Martin Hunčovský, MPH
  Mgr. Dana Dolanová, Ph.D.
  (PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.)

  Pracovní tým:

  prof. MUDr. Zuzana Moťovská, PhD., FESC.
  prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC., FACC, MBA

   

  KDP-AZV-05-ČKS
  KDP verze 2.0 (PDF soubor, 3,6 MB)

Další rozpracovaná témata KDP

 • Jednodenní chirurgie
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Jednodenní chirurgie Jednodenní chirurgie (JCH) Česká chirurgická společnost ČLS JEP (ČCHS)

  Garant:
  prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

  Hlavní metodik:
  doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
  (PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.)

  Pracovní tým:

  MUDr. Barbora East, Ph.D.
  MUDr. Lukáš Kohoutek
  MUDr. Ondřej Ryska, Ph.D.
  doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.

  KDP-AZV-06-ČCHS
  • Pozdní kolorektální karcinom
   Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
   Kolorektální karcinom - diagnostika a léčba Pozdní kolorektální karcinom (klinická stádia III. a IV) - diagnostika a léčba Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP (SGO)

   Garant:
   prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

   Hlavní metodik:
   Mgr. Jitka Klugarová, Ph.D

   Pracovní tým:

   doc. MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D.
   doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
   prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
   prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.
   prof. MUDr. Vladislav Třeška DrSc.
   doc. MUDr. Igor Kiss
   MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
   prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.
   MUDr. Petr Burkoň, Ph.D.
   MUDr. Pavel Fabian, Ph.D.

    

   KDP-AZV-07-SGO
   • Diabetes Mellitus 1. typu - diagnostika a léčba
    Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
    Diabetes mellitus 1. typu - diagnostika a léčba   Česká diabetologická společnost ČLS JEP (ČDS)

    Garant:
    doc. MUDr. Martin Prázný, CSc.

    Hlavní metodik:
    PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.

    Pracovní tým:

     

    KDP-AZV-08-ČDS
   • Srdeční selhání
    Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
    Srdeční selhání Srdeční selhání Česká kardiologická společnost (ČKS)

    Garant:
    prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC., FACC, MBA

    Hlavní metodik:
    MUDr. Jiří Buřil PhDr.

    Petra Búřilová, BBA

    Pracovní tým:
    prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
    doc. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.
    prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D.
    prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

    KDP-AZV-09-ČKS
   • Chronická ischemická choroba srdeční - diagnostika a léčba
    Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
    Ischemická choroba srdeční Chronická ischemická choroba srdeční - diagnostika a léčba Česká kardiologická společnost (ČKS)

    Garant:
    prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC., FACC

    Hlavní metodik:
    Marin Hunčovský, MPH

    Pracovní tým:

    prof. MUDr. Lenka Špinarová, CSc
    prof. MUDr. Eliška Sovová, PhD.
    MUDr. Hana Skalická, CSc.
    prof. MUDr. Jan Harrer, CSc.
    doc. MUDr. Martin Mates, PhD.
    MUDr. Otto Lang, CSc.
    prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

    KDP-AZV-10-ČKS
    • Aterotrombotická ischemická CMP nebo TIA a jejich sekundární prevence
     Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
     CMP (nebo TIA) - diagnostika a léčba Aterotrombotická ischemická CMP nebo TIA a jejich sekundární prevence Česká neurologická společnost ČLS JEP (ČNS)

     Garant:
     prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.

     Hlavní metodik:
     MUDr. Mgr. Radim Líčeník, Ph.D.
     MUDr. Tomáš Nečas

     Pracovní tým:

     prim. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO
     doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., FESO
     prim. MUDr. Jiří Neumann
     doc. MUDr. Daniel Šaňák, Ph.D., FESO
     prim. MUDr. Robert Čihák

      

     KDP-AZV-11-ČNS
    • Léčba lokalizovaného a lokálně pokročilého karcinomu prostaty
     Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
     Karcinom prostaty - léčba Léčba lokalizovaného a lokálně pokročilého karcinomu prostaty Česká urologická společnost ČLS JEP (ČUS)
     (Leukemická sekce)

     Garant:
     prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

     Hlavní metodik:
     PhDr. Petra Búřilová, BBA
     MUDr. Jiří Búřil

      

     Pracovní tým:
     prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.
     prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
     MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.
     prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.
     prof. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.
     KDP-AZV-12-ČUS
    • Léčba lokálně pokročilých nádorů močového měchýře (C67 obecně)
     Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
     Nádory močového měchýře - léčba Léčba lokálně pokročilých nádorů močového měchýře (C67 obecně) Česká urologická společnost ČLS JEP (ČUS)

     Garant:
     prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

     Hlavní metodik:
     MUDr. Jiří Búřil

      

     Pracovní tým:
     KDP-AZV-13-ČUS
    • Sarkomy měkkých tkání

      

     Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
     Nádory měkkých tkání - diagnostika a léčba Sarkomy měkkých tkání Česká onkologická společnost ČLS JEP (ČOS)

     Garant:
     prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

     Hlavní metodik:
     Martin Hunčovský, MPH

     Pracovní tým:
     MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D.
     MUDr. Kateřina Kopečková
     MUDr. Dagmar Adámková Krákorová, Ph.D.
     MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D.
     prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

     KDP-AZV-14-ČOS
    • Kdp pro screening karcinomu prsu

      

     Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
     Screening karcinomu prsu KDP pro screening karcinomu prsu Asociace Mamodiagnostiky České Republiky

     Garant:
     prim. MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.

     Hlavní metodik:
     PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.

     Pracovní tým:

     MUDr. Dana Houserková, Ph.D.
     MUDr. Andrea Trunkátová
     MUDr. Hana Umínská
     prof. MUDr. Jan Daneš
     MUDr. Petr Choc
     RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.
     MUDr. Lucie Reifová
     Bc. Markéta Boháčová

      

     KDP-AZV-15-SCREENING CA prsu