Klinické doporučené postupy

Přehled pilotních KDP

Další rozpracovaná témata KDP

 • Jednodenní chirurgie
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Jednodenní chirurgie Jednodenní chirurgie (JCH) Česká chirurgická společnost ČLS JEP (ČCHS)

  Garant:
  prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

  Hlavní metodik:
  doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
  (PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.)

  Pracovní tým:

  MUDr. Barbora East, Ph.D.
  MUDr. Lukáš Kohoutek
  MUDr. Ondřej Ryska, Ph.D.
  doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.

  KDP-AZV-06-ČCHS
  • Pozdní kolorektální karcinom
   Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
   Kolorektální karcinom - diagnostika a léčba Pozdní kolorektální karcinom (klinická stádia III. a IV) - diagnostika a léčba Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP (SGO)

   Garant:
   prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

   Hlavní metodik:
   Mgr. Jitka Klugarová, Ph.D

   Pracovní tým:

   doc. MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D.
   doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
   prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
   prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.
   prof. MUDr. Vladislav Třeška DrSc.
   doc. MUDr. Igor Kiss
   MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
   prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.
   MUDr. Petr Burkoň, Ph.D.
   MUDr. Pavel Fabian, Ph.D.

    

   KDP-AZV-07-SGO
   • Diabetes Mellitus 1. typu - diagnostika a léčba
    Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
    Diabetes mellitus 1. typu - diagnostika a léčba   Česká diabetologická společnost ČLS JEP (ČDS)

    Garant:
    doc. MUDr. Martin Prázný, CSc.

    Hlavní metodik:
    PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.

    Pracovní tým:

     

    KDP-AZV-08-ČDS
   • Srdeční selhání
    Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
    Srdeční selhání Srdeční selhání Česká kardiologická společnost (ČKS)

    Garant:
    prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC., FACC, MBA

    Hlavní metodik:
    MUDr. Jiří Buřil

    Pracovní tým:
    prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
    doc. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.
    prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D.
    prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

    KDP-AZV-09-ČKS
   • Chronická ischemická choroba srdeční - diagnostika a léčba
    Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
    Ischemická choroba srdeční Chronická ischemická choroba srdeční - diagnostika a léčba Česká kardiologická společnost (ČKS)

    Garant:
    prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC., FACC

    Hlavní metodik:
    Marin Hunčovský, MPH

    Pracovní tým:

    prof. MUDr. Lenka Špinarová, CSc
    prof. MUDr. Eliška Sovová, PhD.
    MUDr. Hana Skalická, CSc.
    prof. MUDr. Jan Harrer, CSc.
    doc. MUDr. Martin Mates, PhD.
    MUDr. Otto Lang, CSc.
    prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

    KDP-AZV-10-ČKS
    • Aterotrombotická ischemická CMP nebo TIA a jejich sekundární prevence
     Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
     CMP (nebo TIA) - diagnostika a léčba Aterotrombotická ischemická CMP nebo TIA a jejich sekundární prevence Česká neurologická společnost ČLS JEP (ČNS)

     Garant:
     prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.

     Hlavní metodik:
     MUDr. Mgr. Radim Líčeník, Ph.D.
     MUDr. Tomáš Nečas

     Pracovní tým:

     prim. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO
     doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., FESO
     prim. MUDr. Jiří Neumann
     doc. MUDr. Daniel Šaňák, Ph.D., FESO
     prim. MUDr. Robert Čihák

      

     KDP-AZV-11-ČNS
    • Léčba lokalizovaného a lokálně pokročilého karcinomu prostaty
     Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
     Karcinom prostaty - léčba Léčba lokalizovaného a lokálně pokročilého karcinomu prostaty Česká urologická společnost ČLS JEP (ČUS)
     (Leukemická sekce)

     Garant:
     prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

     Hlavní metodik:
     PhDr. Petra Búřilová, BBA
     PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.

      

     Pracovní tým:
     prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.
     prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
     MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.
     prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.
     prof. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.
     KDP-AZV-12-ČUS
    • Léčba lokálně pokročilých nádorů močového měchýře (C67 obecně)
     Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
     Nádory močového měchýře - léčba Léčba lokálně pokročilých nádorů močového měchýře (C67 obecně) Česká urologická společnost ČLS JEP (ČUS)

     Garant:
     prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

     Hlavní metodik:
     MUDr. Jiří Búřil

      

     Pracovní tým:
     KDP-AZV-13-ČUS
    • Sarkomy měkkých tkání

      

     Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
     Nádory měkkých tkání - diagnostika a léčba Sarkomy měkkých tkání Česká onkologická společnost ČLS JEP (ČOS)

     Garant:
     prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

     Hlavní metodik:
     Martin Hunčovský, MPH

     Pracovní tým:
     MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D.
     MUDr. Kateřina Kopečková
     MUDr. Dagmar Adámková Krákorová, Ph.D.
     MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D.
     prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

     KDP-AZV-14-ČOS
    • Kdp pro screening karcinomu prsu

      

     Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
     Screening karcinomu prsu KDP pro screening karcinomu prsu Asociace Mamodiagnostiky České Republiky

     Garant:
     prim. MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.

     Hlavní metodik:
     PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.

     Pracovní tým:

     MUDr. Dana Houserková, Ph.D.
     MUDr. Andrea Trunkátová
     MUDr. Hana Umínská
     prof. MUDr. Jan Daneš
     MUDr. Petr Choc
     RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.
     MUDr. Lucie Reifová
     Bc. Markéta Boháčová

      

     KDP-AZV-15-SCREENING CA prsu