Návrhy klinických doporučených postupů

Přehled pilotních KDP

Další rozpracovaná témata KDP

 • 6. Jednodenní chirurgie
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Jednodenní chirurgie Jednodenní chirurgie (JCH) Česká chirurgická společnost ČLS JEP (ČCHS)

  Garant:
  prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

  Hlavní metodik:
  prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
  PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.

  Pracovní tým:
  MUDr. Barbora East, Ph.D.
  MUDr. Lukáš Kohoutek
  MUDr. Ondřej Ryska, Ph.D.
  doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.

  KDP-AZV-06-ČCHS
 • 7. Pozdní kolorektální karcinom (klinická stádia III. a IV.) – diagnostika a léčba
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Kolorektální karcinom - diagnostika a léčba Pozdní kolorektální karcinom (klinická stádia III. a IV) - diagnostika a léčba Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP (SGO)

  Garant:
  prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

  Hlavní metodik:
  Mgr. Jitka Klugarová, Ph.D.

  Pracovní tým:
  doc. MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D.
  doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
  prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
  prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.
  prof. MUDr. Vladislav Třeška DrSc.
  doc. MUDr. Igor Kiss
  MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
  prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.
  MUDr. Petr Burkoň, Ph.D.
  MUDr. Tomáš Grega
  Ing. Monika Vaňhová, MBA
  MUDr. Pavel Fabian, Ph.D.

  KDP-AZV-07-SGO
 • 8. Diabetes Mellitus 1. typu - diagnostika a léčba
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Diabetes mellitus 1. typu - diagnostika a léčba   Česká diabetologická společnost ČLS JEP (ČDS)

  Garant:
  doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., FRCP

  Hlavní metodik:
  PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.

  Pracovní tým:

  KDP-AZV-08-ČDS
 • 9. Diagnostika a léčba akutního a chronického srdečního selhání
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Srdeční selhání Diagnostika a léčba akutního a chronického srdečního selhání Česká kardiologická společnost (ČKS)

  Garant:
  prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC., FACC, MBA

  Hlavní metodik:
  MUDr. Jiří Buřil
  PhDr. Petra Búřilová, BBA

  Pracovní tým:
  prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
  doc. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.
  prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D.
  prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

  KDP-AZV-09-ČKS
  KDP verze 3.0 (PDF soubor)
 • 10. Chronická ischemická choroba srdeční - diagnostika a léčba
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Ischemická choroba srdeční Chronická ischemická choroba srdeční - diagnostika a léčba Česká kardiologická společnost (ČKS)

  Garant:
  prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC., FACC

  Hlavní metodik:
  Marin Hunčovský, MPH

  Pracovní tým:
  prof. MUDr. Lenka Špinarová, CSc
  prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D.
  MUDr. Hana Skalická, CSc.
  prof. MUDr. Jan Harrer, CSc.
  doc. MUDr. Martin Mates, Ph.D.
  MUDr. Otto Lang, CSc.
  prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

  KDP-AZV-10-ČKS
 • 11. Aterotrombotická ischemická CMP nebo TIA a jejich sekundární prevence
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  CMP (nebo TIA) - diagnostika a léčba Aterotrombotická ischemická CMP nebo TIA a jejich sekundární prevence Česká neurologická společnost ČLS JEP (ČNS)

  Garant:
  prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.

  Hlavní metodik:
  MUDr. Mgr. Radim Líčeník, Ph.D.

  Pracovní tým:
  prim. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO
  doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., FESO
  prim. MUDr. Jiří Neumann
  doc. MUDr. Daniel Šaňák, Ph.D., FESO
  prim. MUDr. Robert Čihák

   

  KDP-AZV-11-ČNS
 • 12. Doporučené postupy pro časnou detekci, diagnostiku a léčbu jednotlivých stádií karcinomu prostaty
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Karcinom prostaty - léčba Doporučené postupy pro časnou detekci, diagnostiku a léčbu jednotlivých stádií karcinomu prostaty Česká urologická společnost ČLS JEP (ČUS)
  (Leukemická sekce)

  Garant:
  prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

  Hlavní metodik:
  PhDr. Petra Búřilová, BBA
  MUDr. Jiří Búřil

  Pracovní tým:
  prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.
  prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
  MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.
  prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.
  prof. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.
  KDP-AZV-12-ČUS
  KDP verze 3.0 (PDF soubor)
 • 13. Včasné odhalení, diagnostika a léčba invazivního a metastázujícího karcinomu močového měchýře
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Nádory močového měchýře - léčba Včasné odhalení, diagnostika a léčba invazivního a metastázujícího karcinomu močového měchýře Česká urologická společnost ČLS JEP (ČUS)

  Garant:
  prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

  Hlavní metodik:
  PhDr. Petra Búřilová, BBA
  MUDr. Jiří Búřil

  Pracovní tým:
  prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.
  prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
  prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.
  prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
  prof. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.
  KDP-AZV-13-ČUS
 • 14. Sarkomy měkkých tkání
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Nádory měkkých tkání - diagnostika a léčba Sarkomy měkkých tkání Česká onkologická společnost ČLS JEP (ČOS)

  Garant:
  prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

  Hlavní metodik:
  Martin Hunčovský, MPH

  Pracovní tým:
  MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D.
  MUDr. Kateřina Kopečková
  MUDr. Dagmar Adámková Krákorová, Ph.D.
  MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D.
  prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

  KDP-AZV-14-ČOS
 • 15. KDP pro screening karcinomu prsu
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Screening karcinomu prsu KDP pro screening karcinomu prsu Asociace Mamodiagnostiky České Republiky

  Garant:
  prim. MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.

  Hlavní metodik:
  PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.
  Mgr. Bc. Tereza Vrbová, PhD.
  Mgr. Jitka Klugarová, Ph.D.

  Pracovní tým:
  MUDr. Dana Houserková, Ph.D.
  MUDr. Andrea Trunkátová
  MUDr. Hana Umínská
  prof. MUDr. Jan Daneš
  MUDr. Petr Choc
  RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.
  MUDr. Lucie Reifová
  Bc. Markéta Boháčová

   

  KDP-AZV-15-SCREENING CA prsu
 • 16. PET-CT v diagnostice a kontrole léčby onkologických onemocnění
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  PET-CT v diagnostice a kontrole léčby onkologických onemocnění PET-CT v diagnostice a kontrole léčby onkologických onemocnění  

  Garant:
  prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR

  Hlavní metodik:
  Mgr. Jitka Klugarová, Ph.D.
  PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.

  Pracovní tým:
  MUDr. David Zagola
  doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D.
  doc. MUDr. Igor Penka, CSs.
  MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
  prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
  doc. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D.
  MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.

   

  KDP-AZV-16-PET-CT
 • 17. Nozokomiální pneumonie
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Nozokomiální pneumonie – diagnostika bakteriálních původců a antibiotická léčba Nozokomiální pneumonie  

  Garant:
  prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.

  Hlavní metodik:
  Mgr. Jitka Klugarová, Ph.D.

  Pracovní tým:
  prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
  prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
  doc. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D.
  MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.

  KDP-AZV-17-ATB
 • 18. Opioidy v léčbě chronické nenádorové bolesti
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Léčba bolesti Opioidy v léčbě chronické nenádorové bolesti  

  Garant:
  doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.

  Hlavní metodik:
  prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

  Pracovní tým:
  MUDr. Jan Lejčko
  doc. MUDr. Jitka Fricová, Ph.D.
  MUDr. Marek Hakl, Ph.D.
  MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

   

  KDP-AZV-18-LB
  KDP verze 3.0 (PDF soubor)
 • 19. Perioperační péče
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Perioperativní péče Perioperativní péče  

  Garant:
  doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA

  Hlavní metodik:
  MUDr. Tomáš Nečas

  Pracovní tým:
  prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSs., MBA
  prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
  prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
  doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.
  MUDr. Dušan Mach
  MUDr. Dušan Morman

   

  KDP-AZV-19-PP
 • 20. Organizace a činnost multidisciplinárního týmu (v onkologii)
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Organizace a činnost multidisciplinárního týmu Organizace a činnost multidisciplinárního týmu v onkologii  

  Garant:
  doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

  Hlavní metodik:
  prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
  PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.
  Mgr. Jitka Klugarová, Ph.D.

  Pracovní tým:
  doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
  prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.
  prof. MUDr. David Fetl, Ph.D.
  MUDr. Katarina Petráková, Ph.D.
  prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

   

  KDP-AZV-20-OMDT
 • 21. Organizace urgentního příjmu
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Organizace urgentního příjmu Organizace urgentního příjmu  

  Garant:
  MUDr. Jaromír Kočí,Ph.D., FACS

  Hlavní metodik:
  MUDr. Mgr. Radim Líčeník, Ph.D.
  Mgr. Bc. Tereza Vrbová, Ph.D.

  Pracovní tým:
  MUDr. Vladislav Kutěj
  Plk. MUDr. Pavel Kupka
  MUDr. Jiří Nový
  MUDr. Filip Řeřicha
  doc. MUDr. Petr Kala, Ph.D.

   

  KDP-AZV-21-OCNP
 • 22. KDP pro screening karcinomu tlustého střeva a konečníku
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Screening karcinomu tlustého střeva a konečníku KDP pro screening karcinomu tlustého střeva a konečníku  

  Garant:
  prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

  Hlavní metodik:
  Mgr. Jitka Klugarová, Ph.D.
  PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.

  Pracovní tým:
  doc. MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D.
  doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
  doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.
  MUDr. Petr Kocna, CSc.
  prof. MUDr. Julius Špičák, Csc.
  prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc. MBA
  MUDr. Tomáš Grega
  Ing. Monika Vaňhová, MBA
  prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.

   

  KDP-AZV-22-Screening Ca tlustého střeva a konečníku
 • 23. KDP pro screening karcinomu hrdla děložního
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Screening karcinomu hrdla děložního KDP pro screening karcinomu hrdla děložního  

  Garant:
  MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.

  Hlavní metodik:
  PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.
  Mgr. Bc. Tereza Vrbová, Ph.D.

  Pracovní tým:
  prof. MUDr. Jaroslava Dušková, CSc.
  MUDr. Jiří Ondruš, MIAC
  MUDr. Markéta Trnková
  MUDr. Radovan Turyna, Ph.D.

  KDP-AZV-23-Screening Ca hrdla děložního
 • 24. Protonová terapie pro dětské nádory
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Protonová terapie Protonová terapie  

  Garant:
  doc. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.

  Hlavní metodik:
  PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.
  Mgr. Bc. Tereza Vrbová, Ph.D.

  Pracovní tým:
  prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.
  doc. MUDr. Josef Kovařík, Ph.D.
  MUDr. Zuzana Lovasová
  MUDr. Jana Zitterbartová
  MUDr. Barbora Ondrová

  KDP-AZV-24-Protonová terapie
 • 25. Časná diagnostika a léčba chronické virové hepatitidy C (VHC)
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Časná diagnostika a léčba chronické virové hepatitidy C (VHC) Časná diagnostika a léčba chronické virové hepatitidy C (VHC) Česká hepatologická společnost

  Garant:
  prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.

  Hlavní metodik:
  MUDr. Tomáš Nečas
  PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.

  Pracovní tým:
  prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
  doc. MUDr. Jan Šperl, CSc.
  MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.
  MUDr. Soňa Fraňková, PhDr.

  KDP-AZV-25-VHC
 • 26. Primární prevence kardiovaskulárního onemocnění
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Aktivní prevence manifestace kardiovaskulárních chorob u asymptomatických vysoce rizikových osob Primární prevence kardiovaskulárního onemocnění Česká kardiologická společnost (ČKS)

  Garant:
  prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC., FACC, MBA

  Hlavní metodik:
  MUDr. Jiří Búřil
  PhDr. Petra Búřilová, BBA

  Pracovní tým:
  prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
  prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
  prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.
  prof. MUDr. Richard Češka, CSc.

   

  KDP-AZV-26
 • 27. Syndrom diabetické nohy
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Syndrom diabetické nohy Syndrom diabetické nohy Česká diabetologicá společnost

  Garant:
  prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.

  Hlavní metodik:
  PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.
  Martin Hunčovský, MPH
  Mgr. Bc. Tereza Vrbová, Ph.D.

  Pracovní tým:
  prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc
  MUDr. Michal Dubský, Ph.D.
  MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D.
  MUDr. Jarmila Jirkovská
  MUDr. Miroslav Koliba
  MUDr. Petr Krawczyk
  MUDr. Pavlína Piťhová, Ph.D.
  MUDr. Bedřich Sixta
  MUDr. Veronika Wosková

  KDP-AZV-27
 • 28. Revaskularizace myokardu
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Revaskularizace myokardu Revaskularizace myokardu Česká kardiologická společnost

  Garant:
  doc. MUDr. Petr Kala, Ph.D., FESC, FSCAI

  Hlavní metodik:
  MUDr. Tomáš Nečas

  Pracovní tým:
  doc. Petr Němec, CSc., MBA
  doc. Martin Mates, CSc., FESC.
  prof. Petr Widimský, DrSc., FESC.

  KDP-AZV-28
 • 29. Západonilská horečka
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Západonilská horečka Západonilská horečka  

  Garant:

  Hlavní metodik:

  Pracovní tým:

  KDP-AZV-29
 • 30. Léčba konvulzivního epileptického stavu u dětí a dospělých
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Status epilepticus Léčba konvulzivního epileptického stavu u dětí a dospělých  

  Garant:
  prof. MUDr. Petr Marusič, Ph. D.

  Hlavní metodik:
  MUDr. Mgr. Radim Líčeník, Ph.D.
  MUDr. Jiří Búřil
  Mgr. Jitka Klugarová, Ph.D.

  Pracovní tým:
  doc. MUDr. Zdeněk Vojtěch, Ph.D., MBA
  MUDr. Irena Doležalová, Ph.D.
  prim. MUDr. Ondřej Horák
  MUDr. Martin Kudr, Ph.D.

   

  KDP-AZV-30
 • 31. Léčba autoimunitních nervosvalových onemocnění
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Autoimunitní onemocnění Léčba autoimunitních nervosvalových onemocnění  

  Garant:
  prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.

  Hlavní metodik:
  MUDr. Mgr. Radim Líčeník, Ph.D.
  Mgr. Bc. Tereza Vrbová, Ph.D.

  Pracovní tým:
  doc. MUDr. Eva Vlčková, Ph.D
  MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA
  prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.
  MUDr. Jiří Piťha
  MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.
  doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.

   

  KDP-AZV-31
 • 32. SSI - Infekce v místě chirurgického výkonu
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  SSI - Infekce v místě chirurgického výkonu SSI - Infekce v místě chirurgického výkonu  

  Garant:
  prim. MUDr. Jan Stryja, Ph.D.

  Hlavní metodik:
  PhDr. Petra Búřilová, BBA
  prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

  Pracovní tým:
  MUDr. Radek Doležel
  MUDr. Miroslav Krejčí
  MUDr. Michal Hájek Ph.D.
  doc. MUDr. Martin Repko Ph.D.

  KDP-AZV-32
 • 33. Dekubity
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Dekubity Dekubity  

  Garant:
  prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

  Hlavní metodik:
  Mgr. Bc. Tereza Vrbová, Ph.D.
  PhDr. Petra Búřilová, BBA

  Pracovní tým:

  PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková
  MUDr. Alice Hokynková, Ph.D.
  Mgr. Nina Müllerová
  Mgr. Alice Strnadová, MBA
  MUDr. Jan Stryja, Ph.D.
  MUDr. Lia Vašíčková

  KDP-AZV-33
 • 34. Hodgkinův lymfom - diagnostika a léčba
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Hodgkinův lymfom - diagnostika a léčba Hodgkinův lymfom - diagnostika a léčba  

  Garant:

  Hlavní metodik:
  Mgr. Jitka Klugarová, Ph.D.
  Mgr. Bc. Tereza Vrbová, Ph.D.

  Pracovní tým:
  KDP-AZV-34
 • 35. Karcinom plic
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Karcinom plic Karcinom plic  

  Garant:

  Hlavní metodik:
  Mgr. Jitka Klugarová, Ph.D.
  Mgr. Bc. Tereza Vrbová, Ph.D.

  Pracovní tým:
  KDP-AZV-35
 • 36. Maligní melanom - diagnostika a léčba
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Maligní melanom - diagnostika a léčba Maligní melanom - diagnostika a léčba  

  Garant:
  prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc

  Hlavní metodik:
  Mgr. Bc. Tereza Vrbová, Ph.D.
  Martin Hunčovský, MPH

  Pracovní tým:
  doc. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D.
  doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA
  doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
  MUDr. Marek Pásek

  KDP-AZV-36
 • 37. Těžká akutní pankreatitida
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Těžká akutní pankreatitida Těžká akutní pankreatitida  

  Garant:
  MUDr. Jan Maňák, Ph.D.

   

  Hlavní metodik:
  Mgr. Bc. Tereza Vrbová, Ph.D.
  PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.

  Pracovní tým:
  KDP-AZV-37
 • 38. Poranění míchy
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Poranění míchy Poranění míchy  

  Garant:
  MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D.

  Hlavní metodik:
  Mgr. Bc. Tereza Vrbová, Ph.D.
  PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.

  Pracovní tým:
  KDP-AZV-38
 • 39. Protonová terapie pro dospělé
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Protonová terapie u dospělých Protonová terapie u dospělých  

  Garant:
  doc. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.

  Hlavní metodik:
  PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.
  Mgr. Bc. Tereza Vrbová, Ph.D.

  Pracovní tým:
  KDP-AZV-39
 • 40. Diagnostika a terapie Parkinsonovy nemoci
  Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
  Parkinsonova nemoc Parkinsonova nemoc  

  Garant:
  doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.

  Hlavní metodik:
  prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

  Pracovní tým:
  doc. MUDr. Kateřina Menšíková, Ph.D.
  MUDr. Hana Brožová, Ph.D.
  MUDr. Jiří Búřil

  KDP-AZV-40