Garanční komise

  Instituce Funkce Zástupce

1

AZV ČR

Předseda

prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

2

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministr zdravotnictví

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. 

3

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Náměstek ministra

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

4

ÚZIS ČR

Ředitel

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

5

Česká lékařská společnost JEP

Předseda

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

6

Česká lékařská komora

Prezident

MUDr. Milan Kubek

7

Lékařské fakulty

Předseda asociace děkanů

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

8

Česká konference rektorů

Předseda

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

9

VZP ČR

Ředitel

Ing. Zdeněk Kabátek

10

Svaz zdravotních pojišťoven ČR

Prezident

Ing. Ladislav Friedrich, CSc.

11

Asociace nemocnic ČR

Předsedkyně

Ing. Jaroslava Kunová

12

Poslanecká Sněmovna Parlamentu ČR, zdravotní výbor

Předsedkyně

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

13

Senát Parlamentu ČR, výbor pro zdravotnictví a sociální politiku

Místopředseda

prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

14

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Ředitel

MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA

15

Pacientská rada MZ ČR

Předseda

Mgr. Vlastimil Milata

Dokumenty garanční komise