Krátká sdělení

European JBI symposium of Evidence-Based Healthcare in Clinical Practice Guidelines, Decision making process and Evidence synthesis in the Czech Republic

Krátká sdělení

Krátká sdělení budou publikována v časopise International Journal of Evidence-Based Healthcare.

K tvorbě příspěvků do sborníku autoři využijí šablonu ve formátu MS Word, která je k dispozici na této stránce. Odeslání příspěvku proběhne prostřednictvím konferenčního registračního systému.

Podrobné informace k tvorbě a formátování vlastního příspěvku jsou k dispozici v souboru šablona pro příspěvky.