SSI – Infekce v místě chirurgického výkonu [KDP-AZV-32] - Návrhy klinických doporučených postupů

SSI – Infekce v místě chirurgického výkonu

Téma návrhu KDP

Infekce v místě chirurgického výkonu

Odborná společnost

Česká chirurgická společnost

Pracovní tým tvůrců návrhu KDP

Garant:
prim. MUDr. Jan Stryja, Ph.D.

Hlavní metodik:
PhDr. Petra Búřilová, BBA
prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Pracovní tým:
MUDr. Radek Doležel
MUDr. Miroslav Krejčí
MUDr. Michal Hájek Ph.D.
doc. MUDr. Martin Repko Ph.D.

Důležitá data

Verze 1
14. 6. 2021

Verze 2
12. 12. 2021

Verze 3
6. 4. 2022


Tento Klinický doporučený postup se zabývá komplexním přístupem k nemocnému v oblasti prevence a léčby infekce v místě chirurgického výkonu a je rozdělen na následující klinické oblasti: