KDP pro screening karcinomu hrdla děložního [KDP-AZV-23] - Návrhy klinických doporučených postupů

KDP pro screening karcinomu hrdla děložního

Téma návrhu KDP

Karcinom hrdla děložního

Odborná společnost

Česká gynekologická a porodní společnost

Pracovní tým tvůrců návrhu KDP

Garant:
MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.

Hlavní metodik:
PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.
Mgr. Bc. Tereza Vrbová, Ph.D.

Pracovní tým:
prof. MUDr. Jaroslava Dušková, CSc.
MUDr. Jiří Ondruš, MIAC
MUDr. Markéta Trnková
MUDr. Radovan Turyna, Ph.D.

Důležitá data

Verze 1
14. 12. 2021

Verze 2
25. 4. 2022

Verze 3
14. 12. 2022


Tento klinický doporučený postup (KDP) pro screening cervikálního karcinomu představuje aspekty prevence cervikálního karcinomu, diagnostiky, léčby a následného sledování, a to do úrovně high grade preinvazivních lézí.

Určující příčinou invazivního karcinomu děložního hrdla je infekce viry lidských papilomatózních lézí HPV (99,7 %) se 170 poznanými podtypy, z nichž 14 má onkogenní potenciál v lokalitě děložního hrdla. Cílem screeningu je redukce mortality a morbidity, a to prostřednictvím detekce, diagnostiky a ošetření prekanceróz. Sekundární prevence je realizována vyšetřeními:
a) V podobě testu HPV (přítomnosti DNA, resp. případně jejich bližší typizace), v dichotomii výsledků pozitivní a negativní. 
b) Cervikovaginální cytologií konvenčních nátěrů, tenké vrstvy ze sedimentu nebo počítačem asistovanou (automatizovanou) cytologií.

KDP se věnuje následujícím oblastem: