Organizace a činnost multidisciplinárního týmu v onkologii [KDP-AZV-20-OMDT] - Návrhy klinických doporučených postupů

Organizace a činnost multidisciplinárního týmu v onkologii

Téma návrhu KDP

Multidisciplinární tým v onkologii

Odborná společnost

Česká onkologická společnost

Pracovní tým tvůrců návrhu KDP

Garant:
prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

Hlavní metodik:
PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.
Mgr. Jitka Klugarová, Ph.D.
MUDr. Lucia Kantorová

Pracovní tým:
doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
MUDr. Katarina Petráková, Ph.D.
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.
MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D.
prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Důležitá data

Verze 1
15. 9. 2022

Verze 2
24. 10. 2022

Verze 3
13. 12. 2022


Multidisciplinární péče je považována za osvědčený postup při plánování léčby a péči o pacienty s rakovinou. Je to integrovaný týmový přístup ke zdravotní péči, v němž lékařští a další zdravotničtí pracovníci zvažují všechny relevantní možnosti léčby a společně vypracovávají individuální plán léčby a péče o pacienta. Zahrnuje diskusi všech příslušných zdravotnických pracovníků o možnostech a společné rozhodování o léčbě a plánech podpůrné péče s přihlédnutím k osobním preferencím pacienta.

Tento doporučený postup poskytuje rámec a soubor nástrojů na podporu zavedení multidisciplinárních týmů v onkologii lokálně. Nenavrhuje univerzální přístup k multidisciplinárním onkologickým týmům, spíše rámcově navrhuje několik základních principů, které doplňuje o detailnější návod, jak multidisciplinární tým zavést, co je jeho náplní a jak jej udržet.

Mezi výhody multidisciplinárního přístupu k péči patří:
Pro pacienty:

Pro zdravotnické pracovníky: