Perioperativní péče [KDP-AZV-19-PP] - Návrhy klinických doporučených postupů

Perioperativní péče

Téma návrhu KDP

Perioperativní péče

Odborná společnost

Česká společnost anesteziologie a intenzivní medicíny

Pracovní tým tvůrců návrhu KDP

Garant:
doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA

Hlavní metodik:
Mgr. Tereza Vrbová, Ph.D.
Mgr. Tereza Friessová

Pracovní tým:
prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSs., MBA
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
prim. MUDr. Dušan Mach
doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
prim. MUDr. Igor Satinský, Ph.D.
prim. MUDr. Zuzana Šerclová
PhDr. Jana Hocková
Bc. Jitka Kabrnová

Důležitá data

Verze 1
2. 9. 2022

Verze 2
1. 11. 2022

Verze 3
13. 12. 2022


Perioperační péče zahrnuje velmi širokou oblast elektivních a akutních výkonů napříč věkovým spektrem pacientů. Tato doporučení jsou zaměřena na perioeprační péči v celé její šíři. Cílem je optimalizovat a standardizovat tuto péči a zlepšit tak léčebné výsledky.

Předkládaný KDP se věnuje následujícím klinickým oblastem, které jsou zaměřeny na dospělé pacienty, kteří podstupují plánovaný nekardiochirurgický výkon:

  1. Poskytování informací a podpory pacientům
  2. Využívání postupů pro časné zotavení
  3. Zhodnocení rizik operace
  4. Intraoperační péče (řízení tekutin, glukózy)
  5. Postoperační péče
  6. Řízení bolesti