Opioidy v léčbě chronické nenádorové bolesti [KDP-AZV-18-LB] - Návrhy klinických doporučených postupů

Opioidy v léčbě chronické nenádorové bolesti

Téma návrhu KDP

Léčba bolesti

Odborná společnost

Společnost pro studium a léčbu bolesti ČSL JEP

Pracovní tým tvůrců návrhu KDP

Garant:
doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.

Hlavní metodik:
prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Pracovní tým:
MUDr. Jan Lejčko
doc. MUDr. Jitka Fricová, Ph.D.
MUDr. Marek Hakl, Ph.D.
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

Důležitá data

Verze 1
31. 7. 2019

Verze 2 (po oponentuře)
8. 10. 2019

Verze 3 (finální verze)
20. 2. 2020

Doporučený termín aktualizace
2021


Klinický souhrn k tomuto KDP byl publikován ve Věstníku MZ ČR.

Cílem tohoto klinického doporučeného postupu je poskytnout vodítko pro používání opioidů v léčbě chronické nenádorové bolesti (CHNNB) u dospělých pacientů (věk ≥ 18 let). Jako CHNNB je pro účely předloženého doporučeného postupu označován každý bolestivý stav, který trvá ≥ 3 měsíce a není spojený s diagnózou zhoubného nádoru. CHNNB významně ovlivňuje denní aktivity a má značný negativní vliv na celkovou kvalitu života a na funkční zdatnost. Disabilita způsobená CHNNB je spojená s vysokým objemem pracovní neschopnosti a snížené pracovní schopnosti.

V České republice za období 2015–2018 bylo celkem vybranými opioidními léčivy léčeno celkem 1 363 495 pacientů, z toho 1 267 389 pro CHNNB. V roce 2018 připadalo celkem 6 369 osob s CHNNB na 100 000 obyvatel (tj. 6,4 % populace).