Doporučené postupy pro časnou detekci, diagnostiku a léčbu jednotlivých stádií karcinomu prostaty [KDP-AZV-12-ČUS] - Návrhy klinických doporučených postupů

Doporučené postupy pro časnou detekci, diagnostiku a léčbu jednotlivých stádií karcinomu prostaty

Téma návrhu KDP

Karcinom prostaty

Odborná společnost

Česká urologická společnost ČLS JEP (ČUS)

Pracovní tým tvůrců návrhu KDP

Garant:
prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

Hlavní metodik:
PhDr. Petra Búřilová, BBA
MUDr. Jiří Búřil

Pracovní tým:
prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.
prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.
prof. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.

Důležitá data

Verze 1
31. 8. 2019

Verze 2 (po oponentuře)
22. 10. 2019

Verze 3 (finální verze)
13. 2. 2020

Doporučený termín aktualizace
2021


Klinický souhrn k tomuto KDP byl publikován ve Věstníku MZ ČR.

Karcinom prostaty je u mužů jedním z nejčastějších onkologických onemocnění, za posledních dvacet let se jeho výskyt v České republice téměř ztrojnásobil. Zároveň je ale počet úmrtí na toto onemocnění třikrát nižší. Tento výrazný rozdíl je dán především možností vyšetření v rámci preventivních prohlídek u obvodních lékařů a také moderní léčbou.

V západních industrializovaných zemích je celkově asi 40 % mužské populace v průběhu svého života vystaveno riziku vzniku karcinomu prostaty. Avšak pouze asi u 10 % se onemocnění stává symptomatickým, tzn., že se objeví nepříjemné příznaky, které pacienta dovedou k lékaři. V prvním stádiu nemá onemocnění téměř žádné příznaky, proto základním předpokladem pro včasné rozpoznání nádoru je preventivní vyšetření.

Tento klinický doporučený postup je zaměřen na 8 oblastí: