Diagnostika a léčba akutního a chronického srdečního selhání [KDP-AZV-09-ČKS] - Návrhy klinických doporučených postupů

Diagnostika a léčba akutního a chronického srdečního selhání

Téma návrhu KDP

Srdeční selhání

Odborná společnost

Česká kardiologická společnost (ČKS)

Pracovní tým tvůrců návrhu KDP

Garant:
prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC., FACC, MBA

Hlavní metodik:
MUDr. Jiří Buřil
PhDr. Petra Búřilová, BBA

Pracovní tým:
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
doc. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.
prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D.
prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Důležitá data

Verze 1
31. 8. 2019

Verze 2 (po oponentuře)
22. 10. 2019

Verze 3 (finální verze)
7. 1. 2020

Doporučený termín aktualizace
2021


Klinický souhrn k tomuto KDP byl publikován ve Věstníku MZ ČR.

Srdeční selhání je klinický syndrom, jenž je charakterizován typickými symptomy (např. dušností, otoky kotníků a únavou), jež mohou být doprovázeny známkami (např. zvýšenou náplní krčních žil, chrůpky na plicích a otoky končetin) vyvolanými strukturálními a/nebo funkčními srdečními abnormalitami vedoucími ke sníženému srdečnímu výdeji a/nebo ke zvýšeným nitrosrdečním tlakům v klidu nebo při zátěži. Prevalence srdečního selhání v dospělé populaci průmyslově rozvinutých zemí je přibližně 1–2 %; u osob ve věku > 70 let se zvyšuje na hodnotu ≥ 10 %.

Tento klinický doporučený postup je zaměřen na 10 oblastí: