Léčba závislosti na tabáku [KDP-AZV-50] - Návrhy klinických doporučených postupů

Léčba závislosti na tabáku

Téma návrhu KDP

Závislost na tabáku

Odborná společnost

Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Pracovní tým tvůrců návrhu KDP

Garant:
prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.

Hlavní metodik:
Mgr. Tereza Vrbová, Ph.D.
Mgr. Tereza Friessová

Pracovní tým:
prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.
MUDr. Vladimír Dvořák, PhD.
MUDr . Jarmila Jirkovská, PhD.
PharmDr. Jan Miroslav Hartinger
doc. MUDr. Lucie Kališová, PhD.
MUDr. Stanislav Losse
MUDr. Alexandra Pánková, PhD.
MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc.
prim. MUDr. Petr Popov, MPH
MUDr. Boris Šťastný
MUDr. Lenka Štěpánková, PhD.
prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
MUDr. Kamila Zvolská, PhD.

Důležitá data

Verze 1
1. 7. 2022

Verze 2
6. 10. 2022

Verze 3
14. 12. 2022


Cílem tohoto klinického doporučeného postupu (KDP) je zařazení léčby závislosti na tabáku do běžné praxe všech klinických oborů medicíny, jako je tomu v jiných zemích. Tento KDP se zabývá souvislostmi kouření v rámci hlavních klinických oborů, podstatou vzniku závislosti na tabáku, diagnostikou a léčbou včetně aktuálních možností v ČR.

Podle 10. verze Mezinárodní klasifikace nemocí Světové zdravotnické organizace je závislost na tabáku (ZNT) nemocí, tj. diagnóza F17.X „Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním tabáku“. V ČR se týká necelých dvou milionů obyvatel, tedy např. dvakrát víc než diabetiků. Je příčinou šestiny všech úmrtí a ovlivňuje vznik, průběh i léčbu naprosté většiny dalších nemocí. Léčba závislosti na tabáku je tedy zároveň prevencí mnoha dalších nemocí.