Poskytování distanční péče [KDP-AZV-49] - Návrhy klinických doporučených postupů

Poskytování distanční péče

Téma návrhu KDP

Distanční péče

Odborná společnost

Česká kardiologická společnost

Pracovní tým tvůrců návrhu KDP

Garant:
prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC., FACC, MBA

Hlavní metodik:
PhDr. Petra Búřilová, BBA
MUDr. Jiří Búřil

Pracovní tým:
prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.
doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.
prof. MUDr. Richard Češka, CSc.
doc. MUDr. Ján Dudra, Ph.D.
Ing. Zdeněk Gutter, CSc.
MUDr. Zorjan Jojko
Ing. Tomáš Knížek
prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc
prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
prof. MUDr. Martin Prázný, CSc. Ph.D.
doc. MUDr. Václav Procházka, Ph.D.
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.
Mgr. Jan Bodnár, LL.M
MUDr. Petr Šonka
doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc

Důležitá data

Verze 1
21. 3. 2022

Verze 2
31. 5. 2022

Verze 3
18. 9. 2022


Tento doporučený postup představuje přehled doporučení založených na důkazech týkajících se digitálních zdravotních intervencí, které byly během procesu stanovování rozsahu KDP vyhodnoceny jako nejdůležitější. KDP je vytvořen s vědomím, že porozumění připravenosti a vyspělosti na národní úrovni je předpokladem k implementaci. Každá kapitola k digitální zdravotní intervenci je rozdělena na následující části: