Chirurgická léčba IBD [KDP-AZV-48] - Návrhy klinických doporučených postupů

Chirurgická léčba IBD

Téma návrhu KDP

IBD

Odborná společnost

Česká chirurgická společnost

Pracovní tým tvůrců návrhu KDP

Garant:
prim. MUDr. Zuzana Šerclová

Hlavní metodik:
MUDr. Lucia Kantorová
PaedDr. Mgr. Dagmar Tučková, PhD. et PhD.

Pracovní tým:
prim. doc. MUDr. Martin Bortlík, PhD
MUDr. Ondřej Fabián, PhD
prim. MUDr. Luděk Hrdlička
prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc.
MUDr. Markéta Lengálová
prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
MUDr. Ondřej Ryska, PhD, FEBS
prim. MUDr. Igor Satinský, CSc.
MUDr. Aneta Tremerová
prim.  MUDr. Ivana Vítková, MBA
MUDr. Petra Zusková

Důležitá data

Verze 1
15. 9. 2021

Verze 2
7. 11. 2022

Verze 3
14. 12. 2022


Chirurgická léčba je součástí péče o pacienty s idiopatickými střevními záněty (IBD). Během prvního roku trvání Crohnovy nemoci (CN) je pravděpodobnost operace 20–40 %, do 10 let je operováno 30–70 % nemocných a po 15 letech od diagnózy 70–90 % nemocných. V prvních deseti letech trvání choroby je operováno 10–17 % pacientů s ulcerózní kolitidou (UC). Chirurgická léčba bezprostředně zlepšuje kvalitu života nemocných, ale souvisí s ní v některých případech trvalá morbidita i riziko mortality.

Cílem tohoto KDP, který adaptuje recentní publikovaná doporučení, je zlepšení kvality chirurgické péče. Porozumění možnostem chirurgické léčby vede ke správné indikaci, vhodnému načasování operace a snížení rizika komplikovaného hojení.

V KDP jsou popsány: předoperační příprava a vyšetření, indikace k operaci dle jednotlivých situací, technické postupy a kolem operační péče.

KDP je určeno především pro chirurgy specializující na IBD chirurgii. Může být užitečné pro gastroenterology a nutricionisty a střední zdravotnický personál, ošetřující IBD nemocné, a pacientské organizace.

KDP se speciálně nezabývá gastroenterologickou péčí, která je nad rámec tohoto postupu.