COVID-19 [KDP-AZV-45] - Návrhy klinických doporučených postupů

COVID-19

Téma návrhu KDP

COVID-19

Odborná společnost

Česká společnost anesteziologie resuscitace a intenzivní medicíny

Pracovní tým tvůrců návrhu KDP

Garant:
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM

Hlavní metodik:
PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.
MUDr. Lucia Kantorová
Mgr. Tereza Friessová

Pracovní tým:
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.
doc. MUDr. David Astapenko, Ph.D., MBA
doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
MUDr. Ing. Jan Beneš
doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., MHA
MUDr. Renata Černá Pařízková Ph.D., LL.M.
doc. MUDr. Pavel Dostál Ph.D., MBA
doc. MUDr. František Duška, PhD.
doc. MUDr. Jozef Klučka, PhD.
doc. MUDr. Vladimír Koblížek, PhD.
MUDr. Milan Kratochvíl
MUDr. Roman Kula
doc.  MUDr. Bohumil Seifert, PhD.
prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc.
doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D.
doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.
prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.
doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D.

Důležitá data

Verze 1
27. 1. 2022

Verze 2
4. 4. 2022

Verze 3
1. 7. 2022

Klíčová slova

Betacoronavirus; Coronavirus Infections; COVID-19; Pneumonia, Viral; SARSCoV-2; Severe Acute Respiratory Syndrome; Therapeutics

Předložený klinický doporučený postup je zaměřen primárně na léčbu COVID-19. Zabývá se také léčivými přípravky, které nejsou doporučené k použití, orgánovou podporou, specifiky léčby u dětí a mladistvých, multisystémovým zánětlivým syndromem u dětí a mladistvých (MIS-C, PIMS-TS), prevencí žilního tromboembolismu u COVID-19 pacientů, etickými aspekty poskytování péče v situaci nedostatku vzácných zdrojů a léčbou post-covidového syndromu.

KDP je určen: všem lékařům, kteří přicházejí do kontaktu s osobami s podezřením na onemocnění COVID-19 nebo jsou již pozitivní; poskytovatelům zdravotní péče; tvůrcům politik na místní i národní úrovni v České republice; osobám a organizacím zapojeným do výzkumu COVID-19.

KDP vznikl metodou adolopmentu nejkvalitnějších mezinárodních doporučení dostupných na Živé mapě doporučení o COVID-19. KDP v současnosti obsahuje 90 doporučení, která byla připravena a schválena autorským kolektivem k 27. 1. 2022. KDP bude aktualizován každé tři měsíce nebo dle potřeby i dříve.

Sdílet můžete odkaz na kompletní doporučený postupsouhrn doporučení, nebo z „mapy” přímo na jednotlivá doporučení v interaktivní formě.