Chirurgická léčba degenerativních onemocnění páteře [KDP-AZV-44] - Návrhy klinických doporučených postupů

Chirurgická léčba degenerativních onemocnění páteře

Téma návrhu KDP

Onemocnění páteře

Odborná společnost

ČSCHS; ČSOT; ČNCHS

Pracovní tým tvůrců návrhu KDP

Garant:
prof. MUDr. Jan Štulík, CSc

Hlavní metodik:
MUDr. Lucia Kantorová
PaedDr. Mgr. Dagmar Tučková, PhD. et PhD.
PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.

Pracovní tým:
MUDr. Pavel Barsa Ph.D.
MUDr. Jan Cienciala, Ph.D.
MUDr. Richard Hajdúk
prof. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D.
MUDr. Radek Kaiser, Ph.D.
prof. MUDr. Zdeněk Klézl, CSc.
MUDr. Roman Kučera
prof. MUDr. David Netuka, Ph.D.
MUDr. Martin Prýmek
prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA

Důležitá data

Verze 1
25. 04. 2022

Verze 2
1. 7. 2022

Verze 3
15. 9. 2022


Degenerativní postižení páteře je soubor morfologických změn na meziobratlovém disku, kloubech, vazech a kostních strukturách, které ovlivňují správnou funkci páteře. Jedná se o velmi různorodý soubor onemocnění a příznaků. Klinické projevy jsou velmi rozmanité, od prostých bolestí páteře nebo vyzařování bolesti do končetin (tzv. radikulární bolest) přes parestesie, vylučovací obtíže až po paraplegii. Diagnostika pomocí zobrazovacích metod je běžně dostupná. Chirurgická léčba je dnes standardní, koncentrovaná na specializovaná spondylochirurgická pracoviště.

Tento KDP se zaměřuje na následující oblasti: