Gliomy mozku – diagnostika a léčba [KDP-AZV-42] - Návrhy klinických doporučených postupů

Gliomy mozku – diagnostika a léčba

Téma návrhu KDP

Gliomy mozku

Odborná společnost

Česká neurochirurgická společnost

Pracovní tým tvůrců návrhu KDP

Garant:
Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA

Hlavní metodik:
MUDr. Lucia Kantorová
PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D. 
Prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Pracovní tým:
MUDr. Renata Belanová 
MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D. 
Prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D. 
MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D. 
Doc. MUDr. Miloš Keřkovský, Ph.D. 
MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
prof. MUDr. David Netuka, Ph.D.
MUDr. Ing. Eduard Neuman, Ph.D.
prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
Mgr. Jiří Šána
prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.
MUDr. Andrea Šprláková-Puková, Ph.D.

Důležitá data

Verze 1
22. 4. 2022

Verze 2
24. 6. 2022

Verze 3
16. 9. 2022


Ačkoliv se v případě gliomů jedná o vzácná onemocnění, představují celospolečenský problém z několika důvodů. Nejčastějším a zároveň nejagresivnějším gliomem je glioblastom, infiltrativně rostoucí nádor s časnými recidivami navzdory kombinované trimodalitní standardní léčbě zahrnující operaci, ozařování a systémovou léčbu. Mediány celkového přežití se i u takto léčených pacientů pohybují mezi 14–16 měsíci, což z glioblastomů tvoří jedno z nejhůře léčitelných onkologických onemocnění vůbec.

Integrovaná diagnostika difúzních gliomů by měla být prováděna dle standardizovaného algoritmu: Testování molekulárních biomarkerů pro diagnostiku difúzních gliomů.

Tento KDP se zabývá diagnostikou, monitorováním a léčbou všech typů gliomů u dospělých a zabývá se těmito klinickými otázkami: