Ischemická cévní mozková příhoda nebo tranzitorní ischemická ataka a jejich sekundární prevence u pacientů s otevřeným foramen ovale a Péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou a hypertenzí [KDP-AZV-41] - Návrhy klinických doporučených postupů

Ischemická cévní mozková příhoda nebo tranzitorní ischemická ataka a jejich sekundární prevence u pacientů s otevřeným foramen ovale a Péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou a hypertenzí

Téma návrhu KDP

CMP/TIA

Odborná společnost

Česká neurochirurgická společnost

Pracovní tým tvůrců návrhu KDP

Garant:
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.

Hlavní metodik:
PhDr. Miloslav Klugar, Ph. D.

Pracovní tým:
MUDr. Mgr. Radim Líčeník, Ph.D., FESO
MUDr. Ondřej Volný, Ph.D., FESO
prim. MUDr. Jiří Neumann, FESO
prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.
prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., PESC
Anna Zimovjanová

Důležitá data

Verze 1
17. 9. 2022

Verze 2
7. 11. 2022

Verze 3
27. 12. 2022
 


Cílem tohoto KDP je poskytnout nástroj pro rozhodování o sekundární prevenci ischemické cévní mozkové příhody (iCMP) nebo tranzitorní ischemické ataky (TIA) u pacientů s otevřeným foramen ovale (PFO) a o péči o pacienty s CMP a hypertenzí na základě nejlepších dostupných důkazů.