Diagnostika a terapie Parkinsonovy nemoci [KDP-AZV-40-ČNS] - Návrhy klinických doporučených postupů

Diagnostika a terapie Parkinsonovy nemoci

Téma návrhu KDP

Parkinsonova nemoc

Odborná společnost

Česká neurologická společnost

Pracovní tým tvůrců návrhu KDP

Garant:
doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.

Hlavní metodik:
prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Pracovní tým:
doc. MUDr. Kateřina Menšíková, Ph.D.
MUDr. Hana Brožová, Ph.D.
MUDr. Jiří Búřil

Důležitá data

Verze 1
29. 1. 2021

Verze 2
12. 12. 2021

Verze 3
11. 4. 2022
 


Parkinsonova nemoc (PN) je chronické, nevyléčitelné, invalidizující onemocnění; jde o nejobvyklejší degenerativní onemocnění nervového systému. PN je charakterizována souborem klinických projevů, které zahrnují zpomalení pohybu (bradykinezi), klidový třes, rigiditu a posturální nestabilitu. PN je komplexní porucha, kterou lze obtížně klinicky diagnostikovat, zejména v raných stádiích, kdy mohou být přítomny pouze některé z jejích hlavních znaků.

Tento klinický doporučený postup je zaměřen na následující oblasti: