Poranění míchy [KDP-AZV-38] - Návrhy klinických doporučených postupů

Poranění míchy

Téma návrhu KDP

Poranění míchy

Odborná společnost

Česká neurochirurgická společnost

Pracovní tým tvůrců návrhu KDP

Garant:
doc. MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D.

Hlavní metodik:
Mgr. Bc. Tereza Vrbová, Ph.D.
PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.
MUDr. Lucia Kantorová

Pracovní tým:
prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
MUDr. Jan Lodin
MUDr. Zuzana Přikrylová
prim. MUDr. Jaroslav Šrám, Ph.D.
MUDr. Magdalena Tykvová
MUDr. Jan Sebroň

Důležitá data

Verze 1
26. 8. 2022

Verze 2
2. 11. 2022

Verze 3
13. 12. 2022


Poranění míchy je jeden z nejzávažnějších typů traumat často vedoucí k celoživotnímu deficitu hybnosti, čití a vegetativního systému. Zároveň jde o významný zdravotní i společenský problém převážně v ekonomicky rozvinutých zemích světa. Dosud neexistuje pro pacienty s poraněním míchy léčba, která by umožnila obnovu poškozených funkcí. V klinické praxi tak zůstává hlavním principem terapie časná dekomprese a stabilizace, prevence sekundárního míšního poranění a s ním související komplikace s následnou intenzivní rehabilitací.

Předkládaný doporučený postup chce zodpovědět následující klinické otázky: