Těžká akutní pankreatitida [KDP-AZV-37] - Návrhy klinických doporučených postupů

Těžká akutní pankreatitida

Téma návrhu KDP

Pankreatitida

Odborná společnost

Česká gastroenterologická společnost

Pracovní tým tvůrců návrhu KDP

Garant:
MUDr. Jan Maňák, Ph.D.

Hlavní metodik:
Mgr. Bc. Tereza Vrbová, Ph.D.
PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.
MUDr. Lucia Kantorová

Pracovní tým:
Prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D. 
MUDr. Igor Satinský, Ph.D. 
MUDr. Tomáš Andrašina
doc. MUDr. Martin Loveček, Ph.D.
Magdalena Maňáková
doc. MUDr. Zdeněk Šubrt, Ph.D.

Důležitá data

Verze 1
27. 1. 2022

Verze 2
20. 4. 2022

Verze 3
1. 7. 2022


Tento Klinický doporučený postup se zabývá následujícími otázkami: