Maligní melanom – diagnostika a léčba [KDP-AZV-36-ČOS] - Návrhy klinických doporučených postupů

Maligní melanom – diagnostika a léčba

Téma návrhu KDP

Maligní melanom

Odborná společnost

Česká onkologická společnost; Česká dermatovenerologická společnost

Pracovní tým tvůrců návrhu KDP

Garant:
prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc

Hlavní metodik:
Mgr. Bc. Tereza Vrbová, Ph.D.

Pracovní tým:
doc. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D.
doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA
doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
MUDr. Marek Pásek

Důležitá data

Verze 1
5. 9. 2022

Verze 2
4. 11. 2022

Verze 3
13. 12. 2022


Maligní melanom kůže představuje agresivní zhoubný nádor kůže neuroektodermového původu, který vychází z melanocytů bazální vrstvy epidermis. Tento nádor zaujímá přibližně 4 % ze všech zhoubných kožních tumorů, avšak je zodpovědný až za 65–75 % případů úmrtí asociovaných s kožními nádory. Mortalita maligního melanomu přitom dosahuje cca 12 %. Mortalita maligního melanomu přitom dosahuje cca 12 %. Maligní melanom kůže představuje jednu z nejčastějších malignit diagnostikovaných zejména u bílé kavkazské populace Evropy, USA a Austrálie.

Cílem doporučení KDP týkající se melanomu je poskytnout klinickým onkologům a dermatoonkologům v praxi přijímanou, důkazy podloženou rozhodovací pomůcku pro výběr a implementaci vhodných opatření pro diagnostiku, léčbu a sledování kožního melanomu. Lékařům by při jejich rozhodování měla pomoci systematická analýza výsledků studií, resp. hodnocení jejich přínosů a rizik.