Karcinom plic [KDP-AZV-35] - Návrhy klinických doporučených postupů

Karcinom plic

Téma návrhu KDP

Karcinom plic

Odborná společnost

Pracovní tým tvůrců návrhu KDP

Garant:
Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Hlavní metodik:
Mgr. Jitka Klugarová, Ph.D.
MUDr. Mgr. Radim Líčeník, Ph.D.
Mgr. Bc. Tereza Vrbová, Ph.D.

Pracovní tým:
Doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D., MBA
Doc. MUDr. Mírka Hynek, Ph.D.
MUDr. Petr Jakubec, Ph.D.
MUDr. Bohdan Kadlec, Ph.D.
MUDr. Leona Koubková
MUDr. Jana Krejčí
Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.
Prof. MUDr. Radoslav Matěj Ph.D.
Mgr. Lukáš Motyčka Ph.D.
Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.
Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
MUDr. Martin Svatoň, Ph.D.
Prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.
MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.
Doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

Důležitá data

Verze 1
4. 10. 2022

Vereze 2
6. 11. 2022

KDP-AZV-35 Nemalobuněčný karcinom plic byl stažen z veřejné oponentury.


Cílem tohoto KDP, který adaptuje recentní publikovaná doporučení, je zlepšení kvality péče o pacienty s nemalobuněčným karcinomem plic. Porozumění možnostem individualizované léčby vede ke správné indikaci, vhodnému načasování terapeutických modalit a snížení rizik a následků onemocnění.

V KDP jsou popsány následující oblasti: prevence, diagnostika, léčba a sledování nemocných.