Hodgkinův lymfom – diagnostika a léčba [KDP-AZV-34] - Návrhy klinických doporučených postupů

Hodgkinův lymfom – diagnostika a léčba

Téma návrhu KDP

Hodgkinův lymfom

Odborná společnost

Česká hematologická společnost

Pracovní tým tvůrců návrhu KDP

Garant:
prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

Hlavní metodik:
Mgr. Jitka Klugarová, Ph.D.
MUDr. Lucia Kantorová
PhDr. Petra Búřilová, BBA

Pracovní tým:
MUDr. Vít Campr
MUDr. Kateřina Dědečková
MUDr. Lenka Henzlová
doc. MUDr. Andrea Janíková
MUDr. Kateřina Kamarádová
doc. MUDr. Lukáš Lambert
MUDr. Heidi Mociková
MUDr. Alice Sýkorová
prof. MUDr. Pavel Šlampa
prim. MUDr. Milan Vošmik
prim. MUDr. David Zogala
prim. MUDr. Jan Kořen
MUDr. Jozef Michalka

Důležitá data

Verze 1
13. 7. 2022

Verze 2
16. 9. 2022

Verze 3
13. 12. 2022


Primárním cílem KDP je nabídnout a optimalizovat ucelenou koncepci diagnostiky, léčby a následné péče o pacienty s Hodgkinovým lymfomem, která bude založena na vědecky podložených standardech, ale bude také individuálně přizpůsobitelná, tak aby umožnila kvalitní individualizovaný léčebný proces pro nově diagnostikované i relabované pacienty. Prostřednictvím KDP má být dosaženo prodloužení celkového přežití, minimalizace akutní i pozdní toxicity a zlepšení kvality života.