Dekubity [KDP-AZV-33] - Návrhy klinických doporučených postupů

Dekubity

Téma návrhu KDP

Dekubity

Odborná společnost

Česká společnost pro léčbu rány

Pracovní tým tvůrců návrhu KDP

Garant:
prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Hlavní metodik:
Mgr. Bc. Tereza Vrbová, Ph.D.
PhDr. Petra Búřilová, BBA

Pracovní tým:
PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková
MUDr. Alice Hokynková, Ph.D.
Mgr. Nina Müllerová
Mgr. Alice Strnadová, MBA
MUDr. Jan Stryja, Ph.D.
MUDr. Lia Vašíčková
MUDr. Petr Šín, Ph.D., MBA 
Mgr. Eva Staňková
Mgr. Bc. Daniela Antony
Mgr. Lenka Stehlíková

Důležitá data

Verze 1
30. 11. 2020

Verze 2 (po oponentuře)
31. 3. 2021

Verze 3 (finální verze)
9. 6. 2021

Klíčová slova

Prevention, Treatment, Pain, Pressure Ulcers, Pressure Injuries, Quality of life, Education

Dekubity představují častý zdravotní problém, který se vyskytuje po celém světě. Jedná se o bolestivou, nákladnou a často zbytečnou komplikaci, kterou je ohroženo mnoho pacientů. Prevalence dekubitů v prostředí zdravotní péče na celém světě může dosahovat až 72,5 %. Pro pacienty i jejich  pečovatele  představují  dekubity  hlavní  zátěž  onemocnění  a  znamenají snížení kvality života.

Tento KDP se zabývá prevencí a léčbou pacientů s dekubity a zahrnuje následující klinické oblasti: