Revaskularizace myokardu [KDP-AZV-28-ČKS] - Návrhy klinických doporučených postupů

Revaskularizace myokardu

Téma návrhu KDP

Revaskularizace myokardu

Odborná společnost

Česká kardiologická společnost; Česká společnost kardiovaskulární chirurgie

Pracovní tým tvůrců návrhu KDP

Garant:
doc. MUDr. Petr Kala, Ph.D., FESC, FSCAI

Hlavní metodik:
MUDr. Jiří Búřil
PhDr. Petra Búřilová, BBA
MUDr. Tomáš Nečas

Pracovní tým:
doc. Petr Němec, CSc., MBA
doc. Martin Mates, CSc., FESC.
prof. Petr Widimský, DrSc., FESC.

Důležitá data

Verze 1
12. 12. 2021

Verze 2
13. 2. 2022

Verze 3
10. 6. 2022


Tento klinický doporučený postup je rozdělen na tyto klinické oblasti: