Syndrom diabetické nohy [KDP-AZV-27-ČDS] - Návrhy klinických doporučených postupů

Syndrom diabetické nohy

Téma návrhu KDP

Syndrom diabetické nohy

Odborná společnost

Česká diabetologicá společnost

Pracovní tým tvůrců návrhu KDP

Garant:
prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.

Hlavní metodik:
PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.
Martin Hunčovský, MPH
Mgr. Ing. Tereza Vrbová, Ph.D.

Pracovní tým:
MUDr. Michal Dubský, Ph.D.
MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D.
MUDr. Jarmila Jirkovská
MUDr. Miroslav Koliba
MUDr. Petr Krawczyk
MUDr. Dušan Kučera PhD, MBA
MUDr. Bedřich Sixta
PhDr. Zuzana Fialová
MUDr. Veronika Wosková

Důležitá data

Verze 1
2. 6. 2021

Verze 2
25. 8. 2021

Verze 3
12. 12. 2021


Syndrom diabetické nohy je definován jako postižení tkání nohy distálně od kotníku u pacientů s diabetem, které je způsobeno diabetem a jeho komplikacemi, tj. diabetickou neuropatií a různým stupněm ischemie. Syndrom diabetické nohy se může projevovat typicky jako ulcerace na nohou nebo parciální gangréna, ale i méně nápadně, a to např. jako osteomyelitida kostí nohy nebo flegmóna nebo jako neuropatická Charcotova osteoarthropatie, pro niž bývají typické deformity, které ale v akutním počátečním stadiu nemusí být rozvinuty.

Klinický doporučený postup se zabývá prevencí a léčbou pacientů se syndromem diabetické nohy a zahrnuje následující klinické oblasti: