Aktivní prevence manifestace kardiovaskulárních chorob u asymptomatických vysoce rizikových osob [KDP-AZV-26-ČKS] - Návrhy klinických doporučených postupů

Aktivní prevence manifestace kardiovaskulárních chorob u asymptomatických vysoce rizikových osob

Téma návrhu KDP

Primární prevence kardiovaskulárního onemocnění

Odborná společnost

Česká kardiologická společnost (ČKS)

Pracovní tým tvůrců návrhu KDP

Garant:
prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC., FACC, MBA

Hlavní metodik:
MUDr. Jiří Búřil
PhDr. Petra Búřilová, BBA

Pracovní tým:
prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.
prof. MUDr. Richard Češka, CSc.

Důležitá data

Verze 1
31. 5. 2020

Verze 2 (po oponentuře)
13. 10. 2020

Verze 3 (finální verze)
22. 6. 2021

Doporučený termín aktualizace
2023

Klíčová slova

Blood pressure, Clinical settings, Diabetes, Healthy lifestyle, Prevention, Primary care, Psychosocial factors, Rehabilitation, Risk assessment, Risk management, Stakeholder

Klinický souhrn k tomuto KDP byl publikován ve Věstníku MZ ČR.

Tento klinický doporučený postup se zabývá komplexním přístupem zaměřeným na primární prevenci kardiovaskulárního onemocnění. Na základě epidemiologické analýzy a závěrů, které prezentují postupné snižovaní mortality v České republice na kardiovaskulární onemocnění, je však mortalita stále vysoká. ČR patří mezi nejrizikovější země EU z hlediska výskytu KV onemocnění a je nutná mezioborová spolupráce – praktických lékařů, kardiologoů a internistů.

Cílem doporučených postupů na národní úrovni je standardizace preventivních postupů, diagnosticko-terapeutických postupů a v dlouhodobém horizontu snížení KV mortality minimálně o 5 % v průběhu 10 let.