Časná diagnostika a léčba chronické virové hepatitidy C (VHC) [KDP-AZV-25-VHC] - Návrhy klinických doporučených postupů

Časná diagnostika a léčba chronické virové hepatitidy C (VHC)

Téma návrhu KDP

Chronická virová hepatitida C (VHC)

Odborná společnost

Česká hepatologická společnost

Pracovní tým tvůrců návrhu KDP

Garant:
prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.

Hlavní metodik:
MUDr. Tomáš Nečas
PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.
MUDr. Lucia Kantorová

Pracovní tým:
prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
doc. MUDr. Jan Šperl, CSc.
MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.
MUDr. Soňa Fraňková, Ph.D.

Důležitá data

Verze 1
14. 9. 2020

Verze 2
5. 10. 2021

Verze 3
12. 12. 2021

Klíčová slova

virová hepatitida C, cesty přenosu, anti-HCV, přímo působící virostatika, jaterní cirhóza, hepatocelulární karcinom

Podle údajů WHO bylo v roce 2015 infikováno virem hepatitidy C (HCV) na celém světě 71 milionů osob, což odpovídá prevalenci 1 %. 399 000 osob ročně zemře v důsledku komplikací jaterní cirhózy včetně hepatocelulárního karcinomu. 

Tento KDP odpovídá na následující klinické otázky: 

Diagnostika
1. U koho testovat HCV infekci?
2. Které specifické populace v ČR testovat?
3. Jak testovat aktivní nebo prodělanou HCV infekci (expozici HCV) – výběr sérologického testu a testovací strategie
Léčba
4. Detekce viremické HCV infekce a rozhodnutí o léčbě
5. Jak postupovat před zahájením léčby?
6. Kdy zahájit léčbu?
7. Jakou léčbu použít u dospělých pacientů?
8. Jakou léčbu použít u dětí a adolescentů?
9. Jaká vyšetření provádět po ukončení léčby?
Osvětová činnost
10. Jak zvyšovat četnost testování a zlepšovat provázanost s další péči a prevencí?