Protonová terapie pro dětské nádory [KDP-AZV-24] - Návrhy klinických doporučených postupů

Protonová terapie pro dětské nádory

Téma návrhu KDP

Protonová terapie

Odborná společnost

Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky

Pracovní tým tvůrců návrhu KDP

Garant:
doc. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.

Hlavní metodik:
PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.
Mgr. Bc. Tereza Vrbová, Ph.D.
MUDr. Lucia Kantorová

Pracovní tým:
prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.
doc. MUDr. Josef Kovařík, Ph.D.
MUDr. Zuzana Lovasová
MUDr. Jana Zitterbartová
MUDr. Barbora Ondrová
Mgr. Drahomíra Rezková

Důležitá data

Verze 1
12. 12. 2021

Verze 2
25. 4. 2022

Verze 3
24. 6. 2022


Cílem tohoto klinického doporučeného postupu je zhodnotit přínosy a hrozby/poškození použití protonové terapie v primární léčbě a salvage terapii s ohledem na přežití, progresi onemocnění, toxicitu a kvalitu života pro léčbu rakoviny u dětských pacientů ve srovnání s jinými typy radioterapie, a formulovat doporučení pro klinickou praxi.

Klinické otázky se týkají následujících typů nádorů u dětí: