Organizace urgentního příjmu [KDP-AZV-21-OCNP] - Návrhy klinických doporučených postupů

Organizace urgentního příjmu

Téma návrhu KDP

Organizace urgentního příjmu

Odborná společnost

Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof

Pracovní tým tvůrců návrhu KDP

Garant:
MUDr. Jaromír Kočí, Ph.D., FACS

Hlavní metodik:
MUDr. Mgr. Radim Líčeník, Ph.D.
Mgr. Ing. Tereza Vrbová, Ph.D.

Pracovní tým:
MUDr. Vladislav Kutěj
Plk. MUDr. Pavel Kupka
MUDr. Jiří Nový
MUDr. Filip Řeřicha

Důležitá data

Verze 1
30. 7. 2021

Verze 2
27. 10. 2021

Verze 3
14. 12. 2021


Urgentní příjmy se v rámci dynamického rozvoje medicíny stávají samostatnou jednotkou se specifickými požadavky na vybavení věcné, technické a personální a je třeba je takto vnímat a jednoznačně upravit podmínky pro jejich provozování v rámci lůžkových zařízení. Z tohoto důvodu a dále v souvislosti s nutností regulovat a kultivovat tento prvek působící na pomezí ambulantní a lůžkové formy péče budou urgentní příjmy novou součástí zákona o zdravotních službách a prováděcích právních předpisů.

Cílem doporučeného postupu je standardizovat organizaci a funkční členění urgentního příjmu v České republice v rámci tvorby sítě urgentních příjmů jako optimálního propojení přednemocniční a nemocniční neodkladné péče. Unifikací je možno dosáhnout efektivního plánovaní při projektování a stavbě urgentního příjmu, resp. reorganizaci stávajícího systému péče.