Nozokomiální pneumonie – diagnostika bakteriálních původců a antibiotická léčba [KDP-AZV-17-ATB] - Návrhy klinických doporučených postupů

Nozokomiální pneumonie – diagnostika bakteriálních původců a antibiotická léčba

Téma návrhu KDP

Nozokomiální pneumonie

Odborná společnost

Společnost pro lékařskou mikrobiologii

Pracovní tým tvůrců návrhu KDP

Garant:
prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.

Hlavní metodik:
Mgr. Jitka Klugarová, Ph.D.

Pracovní tým:
prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
doc. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D.
MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.
MUDr. Lenka Doubravská, Ph.D.

Důležitá data

Verze 1
14. 9. 2020

Verze 2 (po oponentuře)
7. 2. 2021

Verze 3 (finální verze)
7. 6. 2021
 


Klinický souhrn k tomuto KDP byl publikován ve Věstníku MZ ČR.

Nozokomiální pneumonie (HAP – Hospital Acquired Pneumonia a VAP – Ventilator Associated Pneumonia) je druhou nejčastější nozokomiální infekcí, a u pacientů na jednotkách intenzivní péče dokonce nejčastější. Z hlediska morbidity, mortality a ekonomických nákladů představují HAP/VAP nejdůležitější skupinu nozokomiálních infekcí; a při její léčbě se často potýkáme s problematikou bakteriální rezistence. 

Důslednou prevencí a správnou antibioterapií lze snížit incidenci, zvýšit úspěšnost léčby a omezit nárůst bakteriální rezistence, nelze však nozokomiální pneumonie zcela vymýtit. Je vhodné zdůraznit význam adekvátní antibiotické léčby, nepodcenění stavu pacienta a zároveň nepoužívání širokospektrých antibiotik tam, kde jejich použití není nutné. Dále je důležitá snaha o časnou deeskalaci léčby a zkrácení doby podávání antibiotik.