PET-CT v diagnostice a kontrole léčby onkologických onemocnění [KDP-AZV-16-PET-CT] - Návrhy klinických doporučených postupů

PET-CT v diagnostice a kontrole léčby onkologických onemocnění

Téma návrhu KDP

PET-CT u onkologických onemocnění

Odborná společnost

Česká společnost nukleární medicíny

Pracovní tým tvůrců návrhu KDP

Garant:
MUDr. David Zogala, Ph.D.

Hlavní metodik:
Mgr. Jitka Klugarová, Ph.D.
PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.
doc. MUDr. Ondřej Volný, Ph.D.

Pracovní tým:
doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D.
MUDr. Zdeněk Král, CSc.
MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
doc. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D.
MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.
MUDr. Martin Havel, Ph.D., MBA
MUDr. Eva Sedláčková, MBA
prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Důležitá data

Verze 1
30. 9. 2022

Verze 2
6. 11. 2022

Verze 3
13. 12. 2022


Pozitronová emisní tomografie (PET) v kombinaci s výpočetní tomografií, popř. s magnetickou rezonancí je zobrazovací vyšetřovací metoda nukleární medicíny. Využívá cíleného funkčního zobrazení specifických vlastností buněk pomocí radiofarmak. Největší uplatnění má PET v současnosti v onkologické diagnostice. Zde přispívá ke zpřesnění stagingu, tedy stanovení rozsahu nemoci, či detekci rezidua nebo relapsu.

Cílem tohoto doporučeného postupu je standardizace indikací PET a definice klinických situací, u kterých lze očekávat její nejvyšší přínos.