KDP pro screening karcinomu prsu [KDP-AZV-15-SCREENING CA prsu] - Návrhy klinických doporučených postupů

KDP pro screening karcinomu prsu

Téma návrhu KDP

Karcinom prsu

Odborná společnost

Asociace Mamodiagnostiky České Republiky

Pracovní tým tvůrců návrhu KDP

Garant:
prim. MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.

Hlavní metodik:
PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.
Mgr. Bc. Tereza Vrbová, PhD.
Mgr. Jitka Klugarová, Ph.D.

Pracovní tým:
MUDr. Dana Houserková, Ph.D.
MUDr. Andrea Trunkátová
MUDr. Hana Umínská
prof. MUDr. Jan Daneš
MUDr. Petr Choc
RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.
MUDr. Lucie Reifová
Bc. Markéta Boháčová

Důležitá data

Verze 1
15. 9. 2022

Verze 2
3. 11. 2022

Verze 3
13. 12. 2022


Hlavním cílem tohoto doporučeného postupu je zlepšit prevenci a diagnostiku rakoviny prsu u pacientek nad 18 let.

Klinický doporučený postup se zabývá komplexním přístupem ke screeningu karcinomu prsu. Je zaměřen na následující témata: