Sarkomy měkkých tkání – diagnostika a léčba [KDP-AZV-14-ČOS] - Návrhy klinických doporučených postupů

Sarkomy měkkých tkání – diagnostika a léčba

Téma návrhu KDP

Nádory měkkých tkání

Odborná společnost

Česká onkologická společnost ČLS JEP (ČOS)

Pracovní tým tvůrců návrhu KDP

Garant:
prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

Hlavní metodik:
Martin Hunčovský, MPH

Pracovní tým:
MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D.
MUDr. Kateřina Kopečková
MUDr. Dagmar Adámková Krákorová, Ph.D.
MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.
MUDr. Andrej Ozaniak

Důležitá data

Verze 1
21. 1. 2020

Verze 2 (po oponentuře)
14. 9. 2020

Verze 3 (finální verze)
6. 4. 2021

Doporučený termín aktualizace
Prosinec 2022


Klinický souhrn k tomuto KDP byl publikován ve Věstníku MZ ČR.

Sarkomy jsou zhoubné nádory pojivových tkání. Jde o heterogenní skupinu nádorů danou širokým spektrem histotypů s odlišným biologickým chováním i různorodou anatomickou lokalizací. Sarkomy jako takové tvoří necelé 1 % všech zhoubných nádorů u dospělých a asi 15 % malignit v dětském věku. Sarkomy měkkých tkání patří mezi nádory vzácné, stojící dosud na okraji všeobecného zájmu. Jinak je však vnímají pacienti, kteří sarkomem onemocní. Základem úspěšné léčby většiny z nich je kvalitní diagnostika, a především dobře naplánovaná a erudovaným operatérem provedená chirurgická léčba, a to na pracovištích, pro která tato diagnóza není raritní.

Tento klinický doporučený postup je zaměřen na 11 oblastí: