Včasné odhalení, diagnostika a léčba invazivního a metastázujícího karcinomu močového měchýře [KDP-AZV-13-ČUS] - Návrhy klinických doporučených postupů

Včasné odhalení, diagnostika a léčba invazivního a metastázujícího karcinomu močového měchýře

Téma návrhu KDP

Karcinom močového měchýře

Odborná společnost

Česká urologická společnost ČLS JEP (ČUS)

Pracovní tým tvůrců návrhu KDP

Garant:
prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

Hlavní metodik:
PhDr. Petra Búřilová, BBA
MUDr. Jiří Búřil

Pracovní tým:
prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.
prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
prof. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.

Důležitá data

Verze 1
3. 9. 2020

Verze 2 (po oponentuře)
1. 4. 2021

Verze 3 (finální verze)
15. 6. 2021

Doporučený termín aktualizace
2022
 

Klíčová slova

Bladder Cancer, Muscle-invasive, Metastatic Bladder Cancer, Lymph-node involvement, Diagnostic Evaluation, Prognosis, Disease Management, Follow-up

Klinický souhrn k tomuto KDP byl publikován ve Věstníku MZ ČR.

Nádory močového měchýře jsou 11. nejčastěji diagnostikovaným typem rakoviny, v Evropské unii je průměrná incidence 19,1 u mužů a 4,0 u žen na 100 000 obyvatel za rok.

Tento klinický doporučený postup se zabývá komplexním přístupem k nemocnému s karcinomem močového měchýře a je zaměřen na tyto klinické oblasti: