Ischemická cévní mozková příhoda nebo tranzitorní ischemická ataka nekardioembolické etiologie a jejich sekundární prevence [KDP-AZV-11-ČNS] - Návrhy klinických doporučených postupů

Ischemická cévní mozková příhoda nebo tranzitorní ischemická ataka nekardioembolické etiologie a jejich sekundární prevence

Téma návrhu KDP

CMP/TIA

Odborná společnost

Česká neurologická společnost ČLS JEP (ČNS)

Pracovní tým tvůrců návrhu KDP

Garant:
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.

Hlavní metodik:
MUDr. Mgr. Radim Líčeník, Ph.D.

Pracovní tým:
prim. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO
doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., FESO
prim. MUDr. Jiří Neumann
doc. MUDr. Daniel Šaňák, Ph.D., FESO

Důležitá data

Verze 1
5. 12. 2019

Verze 2 (po oponentuře)
8. 6. 2020

Verze 3 (finální verze)
14. 9. 2020

Doporučený termín aktualizace
1. 12. 2021


Klinický souhrn k tomuto KDP byl publikován ve Věstníku MZ ČR.

Před více než dvaceti lety byly cévní mozkové příhody (CMP) považovány za neléčitelné onemocnění. V posledních letech především díky rozvoji rekanalizační léčby a preventivních strategií došlo k výraznému posunu ve výsledcích péče o pacienty s ischemickými i hemoragickými CMP. Ischemické cévní mozkové přéhody (iCMP) tvoří 88 % všech CMP, zbylých 12 % připadá na hemoragické CMP. V České republice je incidence iCMP v současné době 211 případů na 100 000 obyvatel za rok a prevalence se odhaduje na 240 000 případů.

Hlavním cílem tohoto klinického doporučeného postupu je poskytnout doporučení pro péči o dospělé pacienty s iCMP a tranzitorní ischemickou atakou (TIA) založené na nejlepších dostupných důkazech. Doporučený postup zodpovídá klinickou otázku, které intervence zlepšují výsledky péče u pacientů po iCMP nebo TIA nekardioembolické etiologie.