Chronická ischemická choroba srdeční – diagnostika a léčba [KDP-AZV-10-ČKS] - Návrhy klinických doporučených postupů

Chronická ischemická choroba srdeční – diagnostika a léčba

Téma návrhu KDP

Ischemická choroba srdeční

Odborná společnost

Česká kardiologická společnost (ČKS)

Pracovní tým tvůrců návrhu KDP

Garant:
prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC., FACC

Hlavní metodik:
Martin Hunčovský, MPH

Pracovní tým:
prof. MUDr. Lenka Špinarová, CSc
prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D.
MUDr. Hana Skalická, CSc.
prof. MUDr. Jan Harrer, CSc.
doc. MUDr. Martin Mates, Ph.D.
MUDr. Otto Lang, CSc.
prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

Důležitá data

Verze 1
3. 10. 2019

Verze 2 (po oponentuře)
15. 6. 2020

Verze 3 (finální verze)
14. 9. 2020

Doporučený termín aktualizace
Prosinec 2021


Klinický souhrn k tomuto KDP byl publikován ve Věstníku MZ ČR.

Tento klinický doporučený postup se vztahuje na nemocné s chronickými, stabilními formami ischemické choroby srdeční (ICHS); tedy: (a) pacienti se stabilní anginou pectoris (včetně nemocných, kteří se po zaléčení stali asymptomatickými) či pacienti s ekvivalenty anginy pectoris (např. námahová dušnost), pokud jsou způsobeny ICHS, (b) pacienti více než rok po akutním koronárním syndromu (včetně infarktu myokardu s elevacemi ST – STEMI), (c) pacienti po revaskularizačních výkonech (koronární angioplastika či bypass), (d) pacienti s chronickou dysfunkcí levé komory prokazatelně způsobenou ICHS.

KDP jen zaměřen na 7 oblastí: