Diabetes a CVS onemocnění [KDP-AZV-08-ČDS] - Návrhy klinických doporučených postupů

Diabetes a CVS onemocnění

Téma návrhu KDP

DM a CVS onemocnění

Odborná společnost

Česká diabetologická společnost ČLS JEP (ČDS)

Pracovní tým tvůrců návrhu KDP

Garant:
doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., FRCP

Hlavní metodik:
PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.
MUDr. Mgr. Radim Líčeník, Ph.D.

Pracovní tým:
prof. MUDr. Ales Linhart, DrSc.
prof. MUDr. Jan Škrha, Csc.
MUDr. Jan Šoupal, Ph.D.
prof. MUDr. Miloš Táborský, Csc., FESC., FACC, MBA
prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Důležitá data

Verze 1
30. 9. 2022

Verze 2
3. 11. 2022

Verze 3
13. 12. 2022


Tento KDP se zabývá následujícími oblastmi: