Pozdní kolorektální karcinom (klinická stádia III. a IV) – diagnostika a léčba [KDP-AZV-07-SGO] - Návrhy klinických doporučených postupů

Pozdní kolorektální karcinom (klinická stádia III. a IV) – diagnostika a léčba

Téma návrhu KDP

Kolorektální karcinom

Odborná společnost

Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP (SGO)

Pracovní tým tvůrců návrhu KDP

Garant:
prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

Hlavní metodik:
Mgr. Jitka Klugarová, Ph.D.
PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.
PaedDr. Mgr. Dagmar Tučková, PhD. et PhD.

Pracovní tým:
doc. MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D.
doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.
MUDr. Jiří Pudil
doc. MUDr. Igor Kiss
MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Důležitá data

Verze 1
30. 9. 2022

Verze 2
5. 11. 2022

Verze 3
14. 12. 2022


Kolorektální karcinom je zhoubné onemocnění vycházející z epitelu tlustého střeva a konečníku, pro které je charakteristická vysoká incidence a mortalita ve vyspělých zemích. V civilizovaných zemích patří mezi tři nejčastější karcinomy (mimo karcinom kůže); je třetím nejčastějším karcinomem u obou pohlaví.

V KDP jsou popsány následující oblasti: