Časný kolorektální karcinom (klinická stádia I. a II.) – diagnostika a léčba [KDP-AZV-01-SGO] - Návrhy klinických doporučených postupů

Časný kolorektální karcinom (klinická stádia I. a II.) – diagnostika a léčba

Téma návrhu KDP

Kolorektální karcinom

Odborná společnost

Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP

Pracovní tým tvůrců návrhu KDP

Garant:
prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

Hlavní metodik:
Mgr. Jitka Klugarová, Ph.D.
PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.

Pracovní tým:
MUDr. Tomáš Grega
prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.
doc. MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D.
doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
Ing. Monika Vaňhová, MBA

Důležitá data

Verze 1
7. 11. 2018

Verze 2 (po oponentuře)
10. 4. 2019

Verze 3 (finální verze)
12. 6. 2019

Klíčová slova

kolorektální karcinom, stádia I. a II., diagnostika, léčba, dispenzarizace

Klinický souhrn k tomuto KDP byl publikován ve Věstníku MZ ČR.

Kolorektální karcinom, malignita vycházející z epitelu tlustého střeva a konečníku, je jednou z nejčastějších forem rakoviny. Jde o zhoubný nádor celosvětového významu a představuje jeden z nejvýznamnějších problémů veřejného zdravotnictví. Celosvětová incidence je přibližně 1,3 milionů nově diagnostikovaných případů ročně a úmrtnost je větší než 600 000 případů ročně.

Tento klinický doporučený postup se zabývá problematikou časného kolorektálního karcinomu (stádia I. – II.) a je zaměřen na 6 oblastí: endoskopie: diagnostika, endoskopická léčba, diagnostika, předoperační diagnostika a chirurgická léčba, adjuvantní léčba a dispenzarizace.