Metodické školení tvorby KDP

Metodické školení pro týmy tvůrců Klinických doporučených postupů se konalo v Praze dne 27. 6. 2019. Předmětem školení bylo představení národní metodiky tvorby klinických doporučených postupů: ADOPCE, ADAPTACE, ADOLOPMENT, de novo tvorba KDP; a také představení základních nástrojů AGREE II a ADAPTE, úvod do metodiky GRADE a úvod do epidemiologických analýz.

 27. 6. 2019, 13:00  —  27. 6. 2019, 15:00
 Ústřední vojenská nemocnice Praha

Záznam z metodického workshopu tvorby KDP

23. 7. 2019


Zpět